„Nejdůležitějším nápojem byla vždy voda, ale už pravěcí lidé zřejmě uměli připravit čaje z léčivých nebo aromatických bylin. Asi prvním alkoholickým nápojem pak byla medovina, jejíž příprava je doložena již ve starém Egyptě," vysvětluje muzejní archeolog.

Návštěvníci výstavy mohou vidět, z čeho se dříve pilo, v čem lidé nápoje uchovávali. Nejstarší exponáty jsou, dá se říct, domácí, pocházejí z blovického depozitáře. „Jsou to misky, hrnky, koflíky a zásobnice z období eneolitu nalezené v lokalitě Srby u Nepomuku," popisuje Bouda s tím, že blovické nádoby jsou jako soubor k vidění vůbec poprvé.

Další artefakty si muzeum vypůjčilo ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze, Ústavu archeologické památkové péče z Nižboru a také z Muzea T.G.M. v Rakovníku. „Mezi unikátními předměty z období antiky je například červenofigurová kylix (mělká starověká číše, pozn. red.) a zlomky římské keramiky zvané terra sigillata. Středověk a raný novověk zastupují především keramické a dřevěné nádoby z Plzně, Přeštic a Rakovníka," dodává archeolog.

Jiří Bouda je rád, že mohl výstavu připravit, neboť blovické muzeum nemá stálou expozici věnovanou archeologii. „Výstavu děláváme tak jednou za dva roky," říká.