Školy si ale mohou zvolit jakýkoliv termín až do 15. února. Kapacita tříd pro školní rok 2010/2011 by měla být dostatečná, ačkoliv se v minulých letech tři plzeňské základní školy zrušily a do prvních tříd letos nastoupí děti jednoho z nejsilnějších ročníků.

„Plzeňské školy mají pro prvňáčky volnou kapacitu zhruba šest tisíc míst. Počítají se do toho ale i třídy, které slouží pouze k odborné výuce určitého předmětu, takže učebny ke stálé výuce nabízí míst asi polovinu, tedy tři tisíce,“ uvádí Miroslava Chotová, vedoucí oddělení organizace školství a vzdělávání Magistrátu města Plzně. Třídy by podle ní pro nové školáčky ale měly stačit i přes to, že se některé školy v minulosti zrušily. „Zavřely se právě kvůli tomu, že byly poloprázdné,“ říká Chotová.

Zákonný zástupce je povinen zapsat dítě, které do 31. srpna 2010 dovrší šestý rok věku. K zápisu se ale musí dostavit i rodiče s dětmi, kterým byl pro školní rok 2009/2010 povolen odklad školní docházky. Je nutné předložit rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Důležitým aspektem pro případný odklad nebo naopak nástup do první třídy je sociální zralost dítěte.