„Český sbor byl založený až v roce 1945, jak praví jediný záznam, který se dochoval v obecní kronice. Jiná historická fakta o našich předchůdcích nemáme. Stejně tak se bohužel nedochovala ani historická technika,“ uvedl starosta SDH Rostislav Frai.

SDH Blatnice je zařazen v kategorii JPO 5. Jeho zásahovou jednotku tvoří jedenáct členů, kteří k zásahům vyjíždějí Avií 31. „Lidé nás mohou vidět především u požárů různých objektů nebo lesních porostů. Hodně práce jsme měli samozřejmě také při povodních. K dopravním nehodám ale nevyjíždíme, jelikož k této práci nemáme potřebnou techniku,“ pokračuje Frai.

Blatnickým hasičům ale chybí také děti – jejich nástupci. „S nezájmem mladých lidí se potýkáme stejně jako většina sborů. Mají jiné zájmy a koníčky. Před několika lety se nám rozpadlo také dívčí soutěžní družstvo,“ konstatuje starosta. „Soutěží se teď zúčastňujeme jen zřídka, a když, jsou to soutěže okrskové. Z nich jsme si ovšem přivezli několik cenných pohárů, na které jsme hrdí,“ podotýká Frai.

Spokojeni jsou Blatničtí se svojí zbrojnicí. „Zbrojnice nám plně vyhovuje. Naši členové před několika lety přebudovali za podpory obce její vnitřní prostory a nyní je krásná a útulná. Každoročně v ní pořádáme také dětské dny a sběr železa. V příštím roce bychom obecní úřad rádi ještě požádali o finanční částku na opravu její fasády, která je určitě potřebná,“ dodal Frai.