„Když třeba někdo bude rušit v noci, stačí, když zavoláte a popíšete, jakou řečí ten člověk mluví a kde se incident odehrává. My už problém vyřešíme sami nebo ve spolupráci s policií,“ vysvětluje ženský hlas na tomto telefonním čísle špatnou češtinou.

„Mě to připadá jako špatný vtip. Připomíná mi to lov na cizince aneb Čechu, postěžuj si na náplavu odjinud,“ hodnotí zřízení bezplatného telefonního čísla Plzeňan Karel Hrubeš.

Xenofobní zaměření linky odmítá majitel agentury První pracovní Jan Drtina. Ta se na rozjezdu bezplatné linky podílela. „Pochopitelně mohou volat i cizinci. Nápad zřídit linku jde naopak proti vzájemné xenofobii. My většinou ty lidi známe, jsme s nimi v každodenním kontaktu. Dokážeme se s nimi domluvit nebo je usměrnit. A pokud to není v našich silách, spojíme se s cizineckou, městskou nebo státní policií,“ vysvětluje Drtina. Potvrzuje i variantu finančního postihu. „Když spadá ten člověk pod naší agenturou, můžeme ho „motivovat“ i touto formou,“ připouští šéf agentury.

Nápad chválí opatrně i městský radní pro bezpečnost Karel Paleček. „Je dobře, že si agentury uvědomují problémy, které ve spojitosti se zaměstnáváním cizinců vznikají. Situaci to může zlepšit, hlavně v místech, kde jsou cizinci koncentrováni ve velkém množství. Je ale důležité, aby se vše řešilo v rámci zákona,“ upozorňuje Paleček.

Agentura První pracovní chce na bezplatnou linku navázat dalšími projekty. „Celé naše snažení není jen o spacifikování pár opilců. Chceme přispět k vzájemnému porozumění, vždyť migrace cizinců už začala a bude dál pokračovat. Chceme navázat přednáškami ve školách, plánujeme také založení asociace pracovních agentur, která bude garantem určitého standardu,“ dodává Drtina.