Projektový záměr schválilo v tomto týdnu krajské zastupitelstvo, které uložilo vedoucímu odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚPK za úkol pokračovat v jeho přípravě a vyhledat vhodnou lokalitu pro jeho umístění.

„Naším cílem je vytvořit prostředí pro efektivní a systematickou spolupráci záchranářů, pedagogů a organizované veřejnosti v areálu, který by umožňoval realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů s cílem připravit hlavně mladou generaci na řešení možných rizikových situací a naučit je nejen se chránit ale jim i předcházet,“ přiblížil smysl budování centra hejtman Rudolf Špoták. Upozornil také, že tzv. „centrum bezpečí“ již funguje například v Karlových Varech pod názvem Svět záchranářů. V dalších krajích se plánuje či už realizuje výstavba těchto center, konkrétně Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Klíčovými účastníky projektu jsou složky IZS, tzn. Krajské ředitelství Policie ČR, HZS PK, Zdravotnická záchranná služba PK a Krajské vojenské velitelství Plzeň. Postupně do něj budou zapojeny i další subjekty a instituce působící v oblasti prevence a vzdělávání, například městská policie či horská služba.

Areál by měl svou podobou a infrastrukturou připomínat malé město se vším, co k němu přísluší. Obsahovat má síť silnic a chodníků, která je obklopena jednotlivými cvičnými objekty. Centrální budova má sloužit jako administrativní zázemí, recepce, sociální zázemí a přednáškové sály. Cvičné objekty pak nabídnou zázemí pro praktickou přípravu v rámci prevence rizik (budova vjemů, mimořádných událostí, nemocnice, policie, hasiči). Mělo by zde být dopravní hřiště, trenažér rizik ve výškách a hloubkách, dětské hřiště, jedovatá zeleň. Celý areál by měl být kruhově propojen centrální komunikací, která umožní přístup záchranářské techniky.

„Předpokládaný rozpočet na vybudování bezpečnostně vzdělávacího centra představuje cca 150 až 200 milionů korun, odhadované náklady na zpracování projektové dokumentace cca 5 milionů a roční náklady na provoz 6,5 milionu korun,“ upřesnil Špoták. Časová náročnost na vybudování centra je odhadována na dva roky.