Posílené hlídky budou kontrolovat nejen pořádek na místě akce, ale také dodržování pravidel silničního provozu. Vzhledem k extrémním teplotám platí výstraha, kdy je nařízením kraje zakázáno v lesích a jinde v přírodě rozdělávat nebo udržovat oheň, kouřit, používat pyrotechnické výrobky, ale i jiné zdroje zapálení, jako jsou lampiony či pochodně, a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

Ilustrační foto.
V Plzni roste počet míst, kde je wifi zdarma