Město postupně rozšiřuje bezbariérové přístupy do veřejných budov, snaží se také o zlepšení možností pohybu zdravotně postižených po městě. Ke zlepšení situace pomáhá Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM), který městům poskytuje dotace ze státního rozpočtu na konkrétní projekty.

Právě z něho by se měly dotovat bezbariérové prvky při realizaci rekonstrukce křižovatky Koterovská – Habrmanova nebo schodišťové plošiny pro 22. a 28. základní školu.

„Čekáme na rozhodnutí z ministerstva školství, abychom mohli udělat výběrové řízení a do konce roku akci realizovali,“ říká správce budovy na 28. ZŠ Michal Klouda. Ministerstvo školství přispívá na akce 50 procenty, na dopravní projekty, jakou je zmiňovaná křižovatka Koterovská – Habrmannova nebo plánované přechody na křižovatce Sirkova – Rokycanská, poskytuje dotace státní fond dopravní infrastruktury až 75 procenty.

Městské zastupitelstvo teď schválilo projekty na rok 2008 a 2009. Ty předloží k doporučení řídícímu výboru NRPM.

Plány a rozpočet bezbarierových projektů najdete v Deníku dne 22. května na straně 10