Pro Sušici je hlasování historicky prvním referendem a občané se budou vyjadřovat k otázce „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“

Ilustrační foto
Volby začínají. První lidé dnes hlasují z aut

Po odvolání bývalých jednatelů odešlo z nemocnicei mnoho lékařů a ty se do současné doby nepodařilo nahradit. Muselo tak být uzavřeno lůžkové oddělení chirurgie, po jehož obnově ale lidé volají.

Nemocnice: kraj nebo město?

Po výsledcích hlasování pak bude Sušice jednat o budoucnosti nemocnice. Vedení Plzeňského kraje nabídlo, že by si ji převzalo pod svá křídla. Ve hře je také varianta, že zřizovatelem zůstane město, ale na špitál bude finančně přispívat kraj.

Objekt byl opravený po 90 letech.
V Dolní Lukavici zrekonstruovali úřad

V obci Losiná na jih od Plzně se bude konat již třetí referendum na téma stavby betonárny v obci. Lidé budou odpovídat na otázku „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Losiná v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující proti výstavbě betonárky v katastru obce Losiná?“

Obyvatelé se totiž obávali hluku, prachu a zhoršení dopravní situace.

Podle starosty obce Miloše Černého činí obec ve všech správních řízeních všechny kroky, aby výstavbě betonárny bránila. „Obec byla zatím v těchto řízeních úspěšná v tom smyslu, že dosud nebylo ve správním řízení před stavebním úřadem pravomocně rozhodnuto,“ uvedl Černý s tím, že je ale zřejmé, že oproti stavu v letech 2010 a 2016, kdy byla referenda ke stavbě vyhlášena, došlo postupně ke změně podmínek a okolností.

Rizika pro obec

„Nedostatky v podané žádosti a projektu žadatele, na které obec v odvoláních v minulých letech upozornila, jakož i faktická a procesní pochybení stavebního úřadu vytýkané žadateli a stavebnímu úřadu nejen obcí, ale i odvolacím orgánem, byly postupně žadatelem a stavebním úřadem odstraněny,“ informoval starosta.

Dodal také, že možnosti bránit výstavbě betonárny se postupně zužují a další trvání na takovém postupu by se mohlo stát neodůvodněným, neracionálním a ve své podstatě i kontraproduktivním a přinést obci neodůvodněná rizika.

Vhodná kanalizace

Referendum chystá rovněž obec Příkosice na Rokycansku. Starostka Tamara Suchá Deníku řekla, že lidé budou rozhodovat o tom, jakou kanalizaci obec postaví, zda spádovou nebo tlakovou. „Zastupitelstvo schválilo tlakovou, protože je pro obec finančně, ale také technicky vhodná. Přípravný výbor však podal návrh na referendum, aby si lidé vybrali mezi tlakovou a spádovou. Spádová je ale pro obec investicí neúnosnou,“ popsala starostka. Doplnila, že obec má roční rozpočet sedm a půl milionu korun. „Máme dvě zpracované studie od dvou projektantů. Přičemž tlaková kanalizace vyjde na zhruba 50 milionů a spádová na 93 milionů,“ uzavřela.