Vzácný plamínek jistily ve vlaku hned dvě zapálené petrolejky a také malý hasicí přístroj ve spreji. „Co kdyby…,“ culily se na nádraží dívky. Všechny se dušovaly, že petrolejka jim cestou ani jednou nezhasla. „Fakt ne. Světlo budeme opatrovat až do 23. prosince, kdy se začne rozdávat,“ potvrdila Tereza.

Plzeňští sauti se vydali pro Betlémské světlo už po dvacáté druhé. Je symbolem míru, přátelství a pokoje. V katedrále sv. Bartoloměje při mši svaté mu ve středu 23. prosince od 8 hodin požehná biskup František Radkovský a poté ho zde od 13 do 17 hodin budou skauti rozdávat všem zájemcům. Ve čtvrtek 24. prosince bude světlo k dispozici i na dalších místech v Plzni.

Kde s bude rozdávat:

Katedrála sv. Bartoloměje
pátek 23. prosince 8 hod. – po mši svaté
sobota 24. prosince 9–16:30 hod.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (kostel „U františkánů“)
sobota 24. prosince 13–16:30 hod.

Kostel „U Redemptoristů“ na Chodském náměstí
sobota 24. prosince 17–17.30 hod.

Kostel Sv. Martina a Prokopa v Lobzích
sobota 24. prosince 17–17:30 hod.

„Nezapomínáme ani na nemocné a opuštěné lidi. Těm roznášíme světlo přímo do jejich domovů, aby se Betlémské světlo skutečně dostalo ke všem zájemcům. Na rozdávání a roznosu světla se podílí každoročně asi mnoho plzeňských skautů a skautek ze skautského střediska ICHTHYS a oddílů Kalahari a Hiawatha“ popisuje Marie Bočková, koordinátorka roznosu Betlémského světla v Plzni.

Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám tradičně putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti předali skautským delegacím z celé Evropy. Novodobá vánoční tradice vznikla v Rakousku, kdy malý plamínek přicestovat v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem. Do České republiky se Betlémské světlo dostalo poprvé po pádu komunistické vlády v roce 1989.