Betl a durch

Jak jsme si již řekli, Adam po odhození dvou karet do talonu se svých spoluhráčů ptá „barva?“, a pokud je dvakrát odpověď „dobrá“, ukáže trumfovou barvu. Tento dotaz není samoúčelný, zbylí dva hráči totiž mohou do hry aktivně vstoupit tím, že si tyto dvě karty vezmou, pak dvě odhodí a ohlásí hru zvanou betl nebo durch. Betl je hra, ve které se hráč zavazuje k tomu, že neuhraje ani jeden štych, durch je pak závazkem uhrát všechny štychy. Takže obecně se slabou kartou se můžeme rozhodnout hrát betla, se silnou durcha. Durch je považován za vyšší hru, takže vezme–li si jeden z protihráčů talon a ohlásí betla, může si jiný vzít nový talon a ohlásit durcha. V některých společnostech nad tím ještě je tzv. ložený betl a ložený durch, kdy se karty většinou po výnosu do druhého štychu vykládají na stůl. Osobně zavádění těchto her nedoporučuji.

V betlu a durchu platí jiné pořadí karet, desítka je hodnotou jako ve většině jiných karetních her pod spodkem, a protože se desítky nepočítají, mohou se stejně jako esa odhazovat do talonu, s čímž musí počítat především hráč, který se rozhodne přebít soupeřova betla vlastním durchem. Výnos má vždy hráč, který betla či durcha hlásí. Betla i durcha může místo barvy ohlásit i Adam, pak se neptá „barva?“ ale „betl?“ případně „durch“. V případě ohlášeného durcha už samozřejmě jde o formální dotaz, vzít talon si již nelze.

Obecně lze říci, že zatímco durch je většinou hra nudná a výsledek předem jasný, u betla tomu tak není a vhodným odhozením karet a správnou sehrávkou lze uhrát betla i na karty, které na zisk žádného štychu rozhodně nevypadají. Za vrchol drzosti se pak považuje nechat si v ruce eso a odhodit je na nesenou barvu, kterou hráč v ruce nemá. Je třeba se ještě zmínit o tom, že Adam se může rozhodnout hrát betla nejen v případě, že se na něj doopravdy cítí, ale také když má slabou kartu nebo špatně zavolí trumfovou barvu a tuší, že hrát klasickou hru by ho mohlo přijít dráž než raději zaplatit betla. Této situaci se říká „utíkáč“, případně „betl běžec“ a v některých společnostech není dovoleno takového betla flekovat, ovšem je otázka, proč – každý je za své jednání odpovědný a osobně nevidím důvod, proč flek nedat, mám-li na to karty.

Sedma

I když se ohlásí klasicky trumfová barva, pak je možné toto ohlášení doplnit ještě dalším závazkem. Nejčastějším je závazek zvaný „sedma“, kdy Adam po otočení trumfové barvy neohlásí pouze tuto barvu, ale řekne třeba „kulová sedma“, což znamená, že se zavazuje uhrát poslední štych pomocí trumfové sedmy, kterou tedy musí v ruce mít, čili protihráči nesmí mít při posledním štychu v ruce již žádný trumf, takže je jasné, že tento závazek se hlásí, pokud mám trumfy dostatečně dlouhé, a obecně platí, čím kratší, tím silnější musí být zbytek listu. Při šesti trumfech v ruce není třeba váhat, při pěti stačí, když zbytek není příliš slabý, na silnou kartu ji lze hlásit i na čtyři trumfy, ovšem s tím, že pokud protihráč má úplně stejnou rozlohu barev, nelze tento závazek splnit. V soutěžním mariáši se pak sedma hlásí i na tři, nebo dokonce dva trumfy s tím, že než spoluhráči zjistí, o jakou se jedná drzost, je pozdě. Ovšem na jednu věc si je třeba dát pozor. Hlášenou sedmu nelze hrát dříve, než když je k tomu hráč nucen. Takže vynést se smí jen do posledního štychu, přihodit pak jen, když je to poslední trumf v ruce. Tento fakt totiž může ovlivnit i celkový výsledek hry.