Jaké investiční akce v letošním roce chystáte?

Budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení, se kterou jsme začali už loni. Ve druhé etapě bychom chtěli osadit hlavní průtah moderními ledkovými světly. Rozpočet na tuto akci je celkem asi 4 miliony korun. Od Plzeňského kraje jsme na první část projektu získali dotaci ve výši 360 tisíc. Společně s Městem Touškovem a obcí Kozolupy bychom chtěli dokončit projektovou přípravu na stavbu cyklotrasy a lávky přes řeku Mži pro pěší a cyklisty. V plánu máme také rekonstrukci obecního domu, kde je nad obchodem zdemolovaný byt. Máme hotový projekt a v budoucnu bychom tam chtěli udělat dvě garsonky a byt 3kk, takové startovací byty např. pro mladé rodiny. Plánujeme také opravy i větší rekonstrukce místních silnic. Za podpory kraje připravujeme spolu s obcí Kozolupy modernizaci a rozšíření kamerového systému.

Zmiňujete, že je zapotřebí lepší kamerový systém. Znamená to, že se setkáváte se zvýšenou kriminalitou?

Docela ano. Poslední dobou se sem stahují různé existence. Před 14 dny řešili jedni občané, že na soukromé kameře viděli ve všední den ve tři ráno dva cizí lidi v kapucích, s respirátory a s batohy. Nemyslím si, že by se tu měl někdo ve 3 ráno potulovat. A nebylo to poprvé. Po tom, co se stalo v nedalekém Vochově (muž tam v březnu ve svém domě v noci zastřelil zloděje – pozn. red.), jsou lidé ostražití. Zaznamenali jsme také pytláctví nebo krádeže dřeva z lesů, obtěžování seniorů nebo pohyb narkomanů. Navíc bylo ve Městě Touškově zrušené obvodní oddělení policie a stala se z něj pouze služebna. Nicméně mám oficiální příslib, že se do Touškova obvodní oddělení zase vrátí.

Pociťujete v současné době zájem o bydlení v Bdeněvsi?

Ano, určitě. Lidé často volají a většinou chtějí jednat s obcí. Říkám jim ale, že obec žádné stavební pozemky nevlastní. Jsou tu však soukromé pozemky určené k zastavění a investoři tu chystají výstavbu několika domů a také prodej pozemků.

Je podle vás dobré, že se lidé do Bdeněvsi chtějí stěhovat?

Hodnotím to neutrálně. Všechno má svá pro a proti. Obec má v územním plánu schváleno tisíc obyvatel a v současné době je nás zde asi 750. Takže cíl tohoto plánu bude naplněný. Samozřejmě to u některých lidí vyvolává emoce. Mají strach, jací lidé se nastěhují. Pro obec to také znamená další zátěž.

Co máte na mysli?

Jedním z největších problémů je dle mého názoru velikost čističky, kterou užíváme dohromady s Městem Touškovem a obcí Kozolupy. Čistička je na hranici kapacit a problém řešíme už několik let. Novou zástavbou u nás i ve zmíněných obcích se situace ještě zhoršuje. Musíme to vyřešit buď svou vlastní novou čističkou, nebo zůstat ve svazku s ostatními. Nicméně máme spočítáno, že jen čistírna a její zkapacitnění a modernizace by vyšly na nejméně 60 milionů, což je nepředstavitelné.

Jak se proměnil život v obci v době pandemie?

Asi to bude stejné jako všude jinde. V Bdeněvsi to máme postavené hlavně na kulturně-společenských akcích, o které jsme přišli. Na vesnici jsou tyto události dle mého názoru alfou a omegou života a mezilidských vztahů. Navíc se nám poměrně dobře dařilo do kulturního dění zapojit i nově přistěhované občany. Setkávání nám všem chybí. Také se snížily příjmy do rozpočtu, odhaduji o 15 procent, ale to jsme připraveni zvládnout a věřím, že se už brzy bude celková situace jen zlepšovat.