Na jaké oblasti se chcete především zaměřit?
Patří sem příprava města na titul Evropské hlavní město kultury 2015, zajištění dopravní infrastruktury, oblast životního prostředí a bezpečnosti.

Myslíte si, že je opravdu možné všechny body splnit?
Myslím si, že dokument je realistický, a jsem přesvědčen, že se podaří jej dodržet.

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Jak může chod města ovlivnit?
Je to pro nás velmi tíživé téma. My zajišťujeme služby, které se nevztahují jen na občany města Plzně, ale celého Plzeňského kraje. A na to dostáváme peníze. Pokud by byly tyto finanční prostředky nějak výrazně omezeny, znamenalo by to i omezení služeb, které město poskytuje. My se snažíme, aby to pro město mělo co nejmenší dopady. Společně s primátory Ostravy a Brna jsme vyvinuli iniciativu, která měla velký ohlas.

A mohlo by se to nějak podepsat i na investicích?
Pokud by novela pro Plzeň dopadla nepříznivě. Mohly by být některé projekty přehodnoceny.

Prohlášení sestavovaly společně ODS a ČSSD, objevily se nějaké neshody?
Vše bylo důsledkem debaty. Myslím, že nemá teď cenu se nějak vracet do minulosti. Prohlášení je sepsané a budeme dělat, co můžeme, abychom je naplnili.