Jako ministr chce Baxa usilovat především o to, aby kultura zůstala v maximální možné míře otevřená. Zaměřit se chce proto na taková proticovidová opatření, která by kulturní sféru postihla co nejméně.

Zaskočilo vás, že vám nebyl nakonec svěřen resort školství, o kterém se v souvislosti s vaším jménem často mluvilo?

V žádném případě mne ministerstvo kultury nezaskočilo. V opozici jsem působil jako odborný mluvčí ODS pro školství i kulturu a bylo jasné, že když uspějeme ve volbách, nemohu být ministrem pro obě oblasti. Kultura je moje celoživotní láska a jsem rád, že jí teď budu moci sloužit jako ministr. Kultuře se ve veřejné správě navíc věnuji mnoho let, od počátků svého veřejného působení. Koneckonců jsem byl jako plzeňský primátor též zodpovědný za přípravu úspěšného projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Mám na co navazovat a aktéry i problematiku české kulturní scény velmi dobře znám.

Kultura se po covidových opatřeních nachází v těžkém období. Jaký je váš plán, jak ji opět nastartovat?

Současná doba není pro kulturu vůbec snadná. Budu usilovat o to, aby kultura zůstala v maximální možné míře otevřená. Zaměříme se tedy na racionální proticovidová opatření, která kulturní sféru postihnou co nejméně.

Ilustrační foto.
Pořadatelé trhů: Chceme, aby vláda v prvé řadě odškodnila prodejce a pak až nás

Jaké jsou vaše priority na ministerstvu a jaký úkol budete chtít začít řešit jako první?

Vedle toho, aby kultura zůstala v maximální možné míře otevřená, se musíme okamžitě věnovat přípravě nového státního rozpočtu pro příští rok a přípravě kulturní části Národního plánu obnovy, tedy způsobu využití prostředků z evropského fondu obnovy. Dále je třeba zmínit velké kulturní zákony, jejichž příprava bude středobodem celého funkčního období. Mám na mysli zákon o veřejné kulturní instituci a novelu autorského zákona. Dále i mediální zákony, jejichž novelizace je po tom, co jsme v posledních letech zažili, opravdu nezbytná. Klíčová je také finanční stabilizace resortu kultury, abychom mířili k rozpočtu ve výši jednoho procenta výdajů státního rozpočtu.

Co považujete za vůbec největší výzvu v oblasti kultury?

Jako obrovský úkol pro sebe jako ministra kultury vnímám neustálou obhajobu a budování silné pozice kultury ve společnosti. Kultura nás spojuje jako národ, jako most s našimi předky a zároveň i s budoucími generacemi. Na tomto vnímání kultury chci pracovat a na to chci dbát. Tak, jak jsem to dělal už v čele Plzně, chci také přispět k tomu, aby bylo ministerstvo kultury místem, které bude propagovat důležitá historická výročí. Příští rok si takto budeme například připomínat 80. výročí operace Anthropoid, kterou provedli naši hrdinní parašutisté, nebo smutné okamžiky, kdy začaly masové transporty do Terezína.

Kontejner u autobusového nádraží v Plzni, kam mohou drogově závislí házet použité injekční stříkačky.
Použitou jehlu hoďte do kontejneru, nabádá narkomany Plzeň

Budete se jakožto ministr kultury snažit sehnat finance na novou budovu Západočeské galerie v Plzni? A co můžete udělat pro to, aby byl klášter v Kladrubech zapsán na seznam UNESCO?

Samozřejmě nemohu být ministrem, který všechny peníze nasměruje jen do svého rodného města či kraje. Tak významná a důležitá stavba jako nová budova Západočeské galerie ale nemůže vzniknout bez zapojení státu. Stát by měl určitě podporovat velké nadregionální projekty kulturní infrastruktury, které chtějí uskutečnit města nebo kraje. V mém prvním primátorském období se nám podařilo postavit novou budovu Divadla J. K. Tyla, ale bez státní pomoci to bylo velmi obtížné. Totéž platí pro klášter v Kladrubech. Jsem osobně přesvědčený, že si zápis do seznamu UNESCO zaslouží, ale musíme si přiznat, že v celé České republice máme řadu dalších míst, která by do této kulturní vyvolené společnosti patřila.

V současné době ještě stále zastáváte post primátora města Plzně, kterého se však brzy chcete vzdát. Budete primátorskou funkci předávat s těžkým srdcem?

Plzeň je moje srdeční záležitost. Vždy budu velký patriot a rozhodně neztratím zájem o své rodné město. Jsem si ale jist, že není možné časově skloubit pozici ministra a primátora, a proto je odchod z čela Plzně logický krok, byť ho učiním s těžkým srdcem i určitým smutkem. V Plzni budu ale vždy doma a dění ve městě nepustím ze zřetele.

Hovoří se o tom, že by vás ve funkci mohl vystřídat technický náměstek Pavel Šindelář (ODS). Je to podle vás nejpravděpodobnější varianta?

O nominaci kandidáta na nového primátora rozhodne klub zastupitelů ODS v městském zastupitelstvu. Čekali jsme na definitivní jmenování vlády a tedy rozhodnutí, zda primátorský post opustím. Předpokládám, že náš klub vybere někoho se zkušeností z nejvyššího vedení města.