Právě nyní začne výběrové řízení. „Počítáme, že bude trvat tak 2-3 měsíce, samotné práce by se mohly rozběhnout začátkem října,“ míní architekt Jan Soukup, který se na sakrální památky specializuje, vypracoval projekt a nad rekonstrukcí bude mít odborný dohled.

OLTÁŘE, LAVICE I WC
Bude to nevídaná akce, která nemá za posledních 100 let obdoby. Na přibližně dvouletou rekonstrukci dostala farnost u katedrály skoro 100 milionovou dotaci. Kromě toho, že se v katedrále zrestaurují sochy, obrazy i oltáře, dostane vytápěné lavice a také WC v severní předsíni hlavní chrámové lodi.
A hlavně úplně novou expozici, která vznikne asi v polovině cesty na ochoz útlé gotické kostelní věže, nejvyšší v celé republice.

PROCHÁZKA KROVEM
„Lidé budou moci v asi půlce věže uhnout a dostanou se do podkroví vzácného gotického krovu pod střechou katedrály nad hlavní chrámovou lodí. Je to úchvatný pohled,“ míní Soukup s tím, že jde o unikátní ležatou stolici z r. 1528. Plzeň si tehdy zřejmě pozvala na její stavbu tesaře z Norimberka a tím předběhla dobu. Ležatá stolice pak začala být moderní až po roce 1600.

EXPOZICE ZVONŮ
Právě tady bude umístěna i expozice věnovaná historii zvonů. Plzeňané se totiž neskládali na zvony v roce 2013 poprvé, udělali to už před 182 lety, kdy kostelu vyhořela věž a tehdejší zvony byly zničeny. Tehdy sbírka vynesla asi 900 zlatých a zbytek na ně přidalo město.

KATEDRA PRO BISKUPA
V katedrále se kromě toho také vyčistí všechny stěny a zrestaurují se malby a fresky na klenbách. V presbytáři u hlavního oltáře také vznikne katedra biskupa. Současný presbytář, tedy prostor pro kněze kolem hlavního oltáře, vhodnou katedru biskupa nemá. „Když si chce kleknout, musí seběhnout dolů po schodech,“ upozornil emeritní biskup František Radkovský. Kromě toho dostane chrám nové osvětlení a elektrické rozvody.

NADLOUHO NEZAVÍRAT
Architekt Soukup nechce, aby se sv. Bartoloměj na dlouho uzavřel. „Bylo by dobré, aby byla část kostela vždycky otevřená. Zástěnou oddělíme presbytář od lodí a bude fungovat vždy jedno nebo druhé,“ poznamenal Soukup. Řekl, že při bohoslužbách může Bartoloměje alespoň zčásti suplovat nedaleký kostel Nanebevzetí Panny Marie v Františkánské ulici.