Pozůstatky gotických staveb objevili loni archeologové v plaském klášteře pod prostranstvím mezi barokní sýpkou s kaplí a areálem prelatury, tedy sídlem představeného kláštera. V červenci na loňský výzkum navázali a nyní hledají spojitost mezi nalezenými objekty.

„V místech mezi sýpkou a prelaturou se zřejmě nacházela klášterní nemocnice a hřbitov,“ konstatovala archeoložka a vedoucí výzkumu Marcela Waldmannová.

V současné době zkoumají archeologové podzemí gotické kaple, která je obestavěná barokní sýpkou. „Výzkum provádíme pod barokním schodištěm. Je to jakási předsíň gotické kaple, která je ukrytá v barokní sýpce a je dvoupatrová. Málokdo však ví, že kaple disponuje suterénem, který byl pravděpodobně spojen s nemocnicí,“ řekla archeoložka.

„Předpokládáme, že to mohla být nemocniční kaple, a nyní chceme zjistit vztah těchto prostor,“ doplnila Waldmannová.

Z míst pod kaplí výzkumní pracovníci vytěžují zásyp a doufají, že naleznou něco výjimečného. „Musíme se dostat alespoň ještě o metr níž. Nejraději bychom našli nepoškozenou podlahu. Na mysli mám například nález románsko-gotické mozaikové dlažby. Jsou to různě tvarované dlaždičky, které se skládaly do mozaik a dalších motivů,“ doplnila archeoložka.

Archeologického výzkumu se ujali odborníci z plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu a bádání potrvá až do září.

„Z výsledků průzkumné činnosti následně zpracujeme projekt, podle kterého pak bude sýpka obnovena,“ sdělila vedoucí oddělení archeologie Linda Foster.