Vyplynulo to z ankety, kterou jsme provedli v sobotu na oslavě 80. výročí založení obce baráčníků Plzeň–Letná, která se konala v sobotu v sokolovně v Plzni–Újezdě.

Sjeli se sem baráčníci z celé republiky, aby se stali svědky posvěcení praporu baráčnické obce páterem lobezské farnosti, ale aby se zapojili i do průvodu, který po poledni prošel od sokolovny k pomníku na újezdské návsi. „Je problém dostat do organizace mladé, ti dnes mají jiné zájmy, než je starost o kroj nebo udržování tradic,“ posteskli si na slavnosti Alois Kutálek a Olga Heringová z obce baráčníků Novoměstský na Kladensku.

„Pro seniory je práce pro baráčníky příležitostí, aby se sešli, organizujeme plesy, zábavy, vedeme kroniku, navštěvujeme baráčníky z celé republiky,“ přiblížila Heringová. Podle rychtáře baráčnické obce Plzeň– Letná Karla Jelínka není nábor mladých v Plzni takový problém.

„U nás je z 27 členů 12 mladých,“ uvedl rychtář. Podmínkou vstupu k baráčníkům je podle něj vedle zájmu o lidové tradice i baráčnická uniforma a kroj, který může být buď originální, například plzeňský, nebo domažlický, jenž přijde i na několik tisíc korun, nebo univerzální baráčnický zvaný Mařenka. „Cena originálního kroje prodávaného uvnitř baráčnického sdružení je ale nižší, tak kolem tisíce korun,“ doplnil Jelínek. Ten s manželkou pořádá krojové baráčnické přehlídky. „Oceněním naší činnosti je například poděkování Národopisného muzea v Praze nebo pamětní list ze strážnického festivalu. „K zachování tradic přispívá každoroční vítání jara a pálení smrtky, které pořádáme,“ vysvětlil rychtář, který je baráčníkem už 44 let.