Ve znamení úklidu se nesla středa v Kozojedech na severním Plzeňsku. Lidé likvidovali několikacentimetrové vrstvy kluzkého bahna, které do obce z polí přinesly proudy přívalového deště. Už je také jasné, že voda napachála poměrně velké škody. Vyčíslené ale zatím nejsou. „Nejvíce postiženo bylo asi pět domů, u kterých se proud dostal do garáží, kotelen a podobně. Navíc chodník při hlavní silnici je úplně rozlámaný,“ upřesnila Jana Görnerová z Obecního úřadu Kozojedy.

Do terénu vyrazili i pracovníci Správy a údržby silnic Kralovice (SÚS). Voda totiž vytrhala asfalt z místních komunikací. „Do Kozojed jsme poslali čisticí techniku. Už v úterý se udělal hrubý úklid a teď nás čeká zalepování děr,“ popsala ředitelka SÚS Jana Kašparová.

Kozojedští jsou přesvědčeni, že se kalamitě dalo alespoň částečně zabránit. „Několikrát jsem na obecním úřadě upozorňoval na to, že mi to vždycky vlétne na dvůr. Bylo to zbytečné a mám tady bahno zase,“ vyjádřil se například Josef Sinkule. S takovým názorem nebyl jediný. „Jsem zvědavá, jestli už se teď konečně něco udělá,“ rozčilovala se mladá žena nad bahnitou spouští. Reakce obce, SÚS i zemědělského družstva jí ale velkou naději nedávají.

Výtky týkající se nečinnosti představitelé obce odmítají. Podle nich se zde vybudovaly rošty a val proti velké vodě, což by měla být dostatečná opatření. „Tentokrát byl déšť natolik silný, že stržená hlína a kamení ucpaly i velké rošty. Jinak je ale pravidelně čistíme, takže menší proud jsou schopné pojmout,“ vysvětlila Görnerová.

Situaci zhoršilo ještě to, že na polích nad vesnicí je zasetá kukuřice. Voda tak zeminu strhla snáze než v případě hustější plodiny. Podle předsedy zdejšího zemědělského družstva Jaroslava Fencla ani oni nepochybili a neuvažují o tom, že by tato pole vyčlenili pro jiné plodiny. „Dodržujeme osevní postup a kukuřici někde sít musíme,“ vyjádřil se.

Případnou odpovědnost odmítá i SÚS Kralovice. „Příkopy naplní ornice z pole během chvilky a ty pak nejsou schopné rozlití vody zabránit. Nyní nás čeká jejich nákladné čištění. Pole si má zabezpečit majitel,“ dodala Kašparová.

V Kozojedech pomáhali zaplaveným lidem i pracovníci charity. „Přivezli jsme desinfekce a pracovní pomůcky a poradili s vysoušením. Také jsme ochotni zapůjčit několik vysoušečů, vysokotlaký čistič a průmyslový vysavač,“ uvedl vedoucí krizového týmu Karel Šimr.