Ve svém dopise na vedení polikliniky poukazuje i na závažná rizika související s jeho provozováním. Babybox se má otevřít při Poliklinice Denisovo nábřeží, s. r. o., už 8. března.

„Ve svém dopise adresovaném vedení polikliniky upozorňujeme na rizika, o kterých veřejnost dosud nebyla záměrně informována,“ říká jeden ze tří lékařů, kteří se v Plzni proti schránce staví, neonatolog Jiří Liška. Tvrzení, že babybox zachraňuje děti, je podle odborníků falešné. „Dlouhodobé zahraniční zkušenosti dokazují, že počet zabitých novorozenců se instalací schránek nesnižuje, a schránky slouží často k odkládání starších dětí, kterých se rodiče chtějí zbavit, či jako pomsta partnerovi. Box také přímo vybízí k nelegálním porodům doma, které ohrožují zdraví a životy matky i dítěte,“ uvádí neonatolog Fakultní nemocnice Plzeň Jiří Dort.

Lékaři upozorňují, že z mnoha odborných jednání na Úřadu vlády, Ministerstvu zdravotnictví a odborných společností vyplývá, jsou zde další velká rizika. „Po selhání techniky hrozí přehřátí i podchlazení. Schránka dále nemá přívod kyslíku, a proto může dojít k poškození z nedostatku kyslíku u dítěte porozeného v rizikových podmínkách. Používání boxů nebylo nikdy v žádné zemi legalizováno,“ říká ředitelka Kojeneckého ústavu s dětským domovem v Plzni Jana Tytlová.

Možnost odložit dítě do schránky je podle lékařů také nehumánní. „Snižuje totiž důstojnost lidské bytosti na úroveň věci, kterou je možné beztrestně vyhodit, a tak přímo nabádá ke špatnému zacházení s dítětem,“ pokračuje Liška a dodává, že v dnešní době má každá žena, bez ohledu na národnost, finanční zajištění a společenské postavení, možnost přivést dítě na svět v bezpečném prostředí zdravotnického zařízení, třeba formou utajeného porodu, pokud si to přeje. „Záleží pouze na jejím rozhodnutí, zda pak dá souhlas k adopci,“ doplňuje Tytlová.

„Je škoda, že kompetentní činitelé věnují tak málo svého času a energie propagaci tohoto normálního postupu, odpovídajícího 21. století. Na západ od našich hranic totiž babyboxy již pomalu končí, v Británii a Francii jsou zakázány, v Německu případ úmrtí dítěte odloženého do schránky vyšetřuje kriminální policie a zvedá se vlna odporu s cílem boxy zcela zakázat,“ informuje Dort.

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess se ale brání. Věta „Zahraniční zkušenosti ukazují, že existence babyboxů nesnížila počet zabitých novorozenců – je jen zkopírovaná a četl jsem ji poprvé v doslovném znění ve vyjádření Františka Schneiberga před šesti lety. Nejsou k ní žádné statistiky, a pokud ano, nechť na ně odpůrci poskytnou odkaz. Státy si vytvářejí zákony na pomoc nechtěným novorozenců různé. Např. v některých státech USA se děti mohou anonymně odložit na hasičských a policejních stanicích,“ říká Hess.

Dodává, že v článku 7 Úmluvy o právech dítěte je formulováno, že dítě má právo znát své rodiče, pokud je to možné. „Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči,“ cituje přesně Hess.

K bezpečnosti schránek jejich zakladatel uvedl, že jsou podle doporučení primáře neonatologie VFN v Praze Richarda Plavky a jeho kolegů permanentně vyhřívány na 28°. „Po vložení dítěte se teplota postupně zvyšuje. Je samozřejmě aktivně ventilován,“ říká Hess.

Vyjádření lékařů Jiřího Dorta, Jiřího Lišky a Jany Tytlové najdete ZDE.

Celé vyjádření Ludvíka Hesse najdete ZDE.

Vyjádření advokátky Hany Nové najdete ZDE.