Záznamy neoficiálně vedl několik let bez odměny, později se ale ukázalo, jakým je jeho práce přínosem. Dnes je možné v kronice najít záznamy o práci v obci, kultuře, obchodu nebo dopravě od roku 1958. Jiří Vejvoda kroniku vedl padesát let, předloni předal žezlo mladším – Janě Večeřové a Radce Šístkové.

Ke dvěma popsaným svazkům a jednomu rozepsanému patří i fotoalbum. V něm je ukrytá i známá léčitelka Mrtnická bába. Léčil se u ní prý i prezident Svoboda. K bábě ho nesli a od ní už šel po svých. „Nechtěla se nechat vyfotit, ale povedlo se mi to asi při masopustu, když vyšla před dům,“ vzpomíná kronikář.

Jeho kronika je ale hlavně o akcích. Jsou tu záznamy například o tom, jak se stavěla prodejna, koupaliště nebo o stěhování obecního úřadu. Najdou se ale i méně příjemné zápisy. „Někdy v šedesátých letech jsme dělali hráz na spodním rybníku. Pak přišla průtrž mračen a hráz jsme museli dělat znova. Bylo tady i velké krupobití, ale to jsem nebyl doma,“ vypráví Jiří Vejvoda.

I když přiznává, že psaní kroniky mu zabralo dost času, manželce to prý nevadilo. „Přepisovalo se to vždycky na začátku nového roku, a protože v zimě nebylo tolik práce, tak mi to v ničem nijak nebránilo,“ dodává kronikář.