„Byty v Zábělské ulici sloužily původně pro rodiny v nouzi, dnes už ale fungují pro tento účel charitní zařízení,“ řekl primátor Plzně Pavel Rödl (ODS). Podle radní města Heleny Matoušové (ODS) nebyly byty určeny pro klasické bydlení, ale nájemníci tu dostávali smlouvy vždy na dobu překlenutí tíživé životní situace.

O domy s pečovatelskou službou je velký zájem. Zařízení, která mohou senioři v Plzni využít, jsou jednak pod hlavičkou MÚSS (domovy pro seniory v Kotíkovské ul. 15 a v Západní ul. 7, se zvláštním režimem na Klatovské třídě 145, v Kotíkovské 15 a v Západní 7, penziony pro důchodce v Partyzánské ulici v Doubravce, v bolevecké ulici U Jam či na Nové Hospodě), lze ale využít i zařízení Městské či Diecézní charity Plzeň. Jde například o Domov důchodců sv. Jiří v Doubravce nebo Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici.