Posláním azylového domu je poskytnout těmto lidem ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální a terapeutické práce jim pomoci se znovuzačleněním do společnosti. Zařízení pro 26 osob provozuje Armáda spásy.

„Dům Patronus, ač se jedná o azylový dům podle zákona, je specifickou službou zaměřenou na lidi s problémovým užíváním alkoholu, což je v České republice novinka. Žádná jiná pobytová služba zaměřená na tyto osoby u nás není,“ řekl Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Senátor Lumír Aschenbrenner se svým návrhem senátního zákona, řešícího možnost vykázání problémových osob
Senátor Aschenbrenner: Vykázání problémových osob z města je jediné možné řešení

Armáda spásy know-how čerpala z Holandska a dům Patronus je zcela inovativní službou v České republice.

Klienti budou ubytováni v jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením společným pro dva pokoje. „Na každém patře mají k dispozici kuchyňku vybavenou elektrospotřebiči a nádobím, využívat mohou také prádelnu s pračkou a sušičkou. Obyvatelé azylového domu jsou povinni podílet se na chodu zařízení, tedy uklízet společné prostory nebo pečovat o zahradu. Velkou výhodou je, že si s sebou mohou vzít své psí kamarády,“ popsala Světlana Budková, radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení.

Radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer strávil ve čtvrtek několik hodin se strážníky a potkal se přitom s lidmi bez domova.
Umožněte nám vykázat bezdomovce z města, žádá vedení Plzně Fialu s Rakušanem

Kromě azylového domu Patronus rozšířilo město také vedlejší objekt – Domov sv. Františka. Zařízení provozuje Městská Charita Plzeň, která rovněž poskytuje služby pro osoby bez přístřeší. „V rozšířeném Domově sv. Františka funguje noclehárna, nízkoprahové denní centrum, je tam také administrativní zázemí pro personál, technické zázemí a sklad. Novinkou je vnitřní pobytový dvůr,“ doplnila Budková.

Celkové náklady na výstavbu obou objektů jsou 118,7 milionů korun. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2022 a dokončeny v červnu 2023. Zhotovitelem stavby je firma Metrostav DIZ s.r.o. V Plzni žije na ulici dlouhodobě cca čtyři sta lidí, z toho třetinu tvoří cizinci.