Je už jisté, že komplikovaná přestavba Světovaru na kulturní fabriku za více než 200 milionů Kč (bez DPH) se do roku 2015 nestihne, nebo dokonce skončí úplně. Stavbu zastavila kontaminace nebezpečnými ropnými látkami ve stěnách i podlaze. „Pokud by se stavělo dál, jde o termín dokončení v září 2015," potvrdil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). A to už bude program EHMK za polovinou. Je tedy třeba nastartovat záložní ´plán B´a začít program připravovat jinde.

Právě depo v Cukrovarské ulici, odkud se letos v létě kompletně vystěhuje vozový park PMDP do škodováckého areálu na Karlově, má Světovar nahradit. „Na nutné úpravy bude vyčleněno pět milionů Kč," potvrdil ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký (ČSSD). Budou o nich dnes rozhodovat zastupitelé, stejně jako o dalších 63 milionech Kč. Ty jsou určeny na případné vícepráce na Světovaru, které mají nebezpečné kontaminace zlikvidovat.

Pro EHMK je dostavba Světovaru zásadní, i když v ní nebude příští rok program. Vystavět kulturní fabriku a udržet v ní aktivitu i po roce 2015 je totiž závazek, na kterém mimo jiné plzeňský kulturní titul stojí. Závisí na tom i 1,5 milionu eur v podobě Ceny Meliny Mercouri, které má Plzeň zatím jen přislíbené, ale musí dostát závazkům EHMK.

Ředitel společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek řekl, že přesunutí části programu do depa v Cukrovarské ulici je náhradním a zvládnutelným řešením už z pohledu podobného industriálního prostoru, jako je na Světovaru. „Nebudu ale zastírat, že je neexistence Světovaru v roce 2015 velkou komplikací, i reputační. Velká část programu, která tam byla naplánována, zkrátka musí být jinde a nebo třeba nebude vůbec," přiznal Suchánek.

Úvahy o tom, že by se Světovar mohl i v budoucnu definitivně nahradit prostorem v Cukrovarské, Suchánek odmítá. „Depo bereme jako dočasné řešení a trváme na tom, aby byla kulturní fabrika na Světovaru. Má to svoji logiku a návaznost na rozvojovou lokalitu," prohlásil Suchánek.

Problém má i městský archiv, který se na Světovaru staví. Tomu současnému ve Veleslavínově ulici končí licence, a pokud se stavba nezrealizuje, hrozí, že se cenné městské archiválie budou muset stěhovat do jiného města. „Povedeme kvůli tomu jednání s odborem archivní správy ministerstva vnitra," potvrdil ředitel Úřadu služeb obyvatelstvu magistrátu Petr Triner.