Jednou z připravovaných novinek je, že některé autobusové spoje začnou v prosinci roku 2013 jezdit takzvaně na zavolání.

Týká se to především obyvatel malých obcí. Cestující v nepříliš vytížených spojích budou telefonovat na dispečink a hlásit, že chtějí do spoje nastoupit. Jinak do jejich vsi autobus třeba vůbec nepřijede. POVED si od toho slibuje úsporu cenných kilometrů a možnost přidat spoje tam, kde je obec využije lépe.

Ředitelka POVED Zdeňka Kmochová upozorňuje, že jízdní řády, které severoplzeňské obce už obdržely, jsou pouze návrh, o němž se s představiteli obcí jedná. „Změnu připravujeme na prosinec 2013 a chceme mít dostatek času na to, aby byla zajištěna kvalitní dopravní obslužnost. Cílem je, aby finance Plzeňského kraje byly na veřejnou dopravu vynaloženy s péčí řádného hospodáře," říká.

Podle projektového manažera Petra Náhlíka se POVED snaží obcím jízdní řády takzvaně šít na míru. „První, co jsme udělali, byl průzkum ve školách, abychom mohli zajistit školní spoje. Hned poté nás zajímalo, jak se lidé dopravují do zaměstnání, a na třetím místě byla vytíženost linek. Klíčové je samozřejmě jednání s obcemi," říká Náhlík s tím, že autobusy na zavolání jsou na Plzeňsku horkou novinkou, kterou mnohde neznají. „Musíme se domluvit. Někde je zavedeme, někde třeba ne a zůstaneme u stávajících jízdních řádů," tvrdí Náhlík. „Na Zbirožsku byly spoje na zavolání zavedeny bez problémů," dodává.

Údaje o vytíženosti spojů POVED zjišťuje přímo od dopravců, nejčastěji od společnosti ČSAD autobusy Plzeň, jejíž pokladny evidují každou prodanou jízdenku.

Často se stává, že do vesniček autobus jezdí pro jednoho dva cestující. „Pokud cestují pravidelně, spoj zůstává, pokud však jezdí nepravidelně, je nutné zvážit, zda spoj udělat na zavolání," říká dopravní technolog Martin Janda.

Podle Martina Jandy jsou nepravidelně vytížené hlavně brzké ranní a pozdní večerní spoje. Autobusy na zavolání chce POVED zavést na polovině severoplzeňských linek.

S jakým předstihem bude muset cestující dispečink volat, aby autobus zastavil také na jeho zastávce, bude uvedeno v jízdních řádech spolu s telefonním číslem. Dispečink, který informace předá řidičům, Plzeňský kraj ještě nemá. „Děláme vše pro to, aby fungoval v prosinci roku 2013," dodala ředitelka Kmochová.

Zda bude linka pro objednávání autobusů bezplatná či nikoliv, kraj teprve rozhodne. Cestující mají jasno: „Doufám, že bude zdarma, protože jinak by to vlastně bylo skoro totéž, jako kdyby zdražilo jízdné," míní Adéla Straková.

Připomínky ke změnám si už nyní připravují například v Nadrybech, kde začíná autobusová linka, směřující přes Dolany, Druztovou a Zruč do Plzně. „Podle návrhu jízdního řádu to vypadá, že by od nás například autobusy ve 4:45 a 5:55 hodin, kterými jezdí lidé do práce, vyjížděly jen na zavolání, což mi nepřipadá zrovna šťastné. Také nevím, jestli školní autobus, který teď vyjíždí v 6:25 a po změně by měl vyrážet v 6:45 hodin, dokáže dovézt děti od nás a z okolních obcí včas do školy do Zruče a ještě být v půl osmé v Plzni. To není reálné," tvrdí starosta Petr Šimice.

Do Nadryb a ostatních obcí se POVED chystá na jednání. „Cestou, kterou šel například Středočeský kraj, kde nevytížené spoje zrušili, jít nechceme. Hledáme kompromisy, jako autobusy na zavolání," dodal Náhlík s tím, že je třeba, aby se o totéž snažily i obce.

Severní Plzeňsko bude po části Rokycanska další oblastí kraje, v níž POVED navrhne veřejnou dopravu tak, aby byly autobusové spoje a linky opravdu využívány a přestupní vazby fungovaly co nejlépe. Na změny naváže výběr nových dopravců a rozšíření Integrované dopravy do všech obcí. Do roku 2019 POVED změny uskuteční v celém kraji, na území všech 501 obcí.