Jak poznat ptačí chřipku
Klinickými příznaky ptačí chřipky jsou netečnost, poposedávání, svěšená křídla, přivírání očí, výtok z očí.
Zdroj: SVS

„V obecním rozhlase hlásili, že slepice musí na 21 dní do karantény. Museli jsme nahlásit jejich počet a poté slepice, které máme běžně celý den venku a zavírají se jen na noc, zavřít na tři týdny dovnitř,“ řekla Deníku Miroslava Korandová z Újezda u Plánice. Rodina naštěstí mohla využít bývalý chlév, někde jsou na tom ale hůř. Našli se i tací, co museli vyjet s autem z garáže a drůbež nastěhovat tam.

Během půl roku jde v Plzeňském kraji o již třetí ohnisko ptačí chřipky, dvě předchozí byla zjištěna v okrese Plzeň-jih – ve Ždírci u Blovic a poté v Lišicích. Na Plánicku uhynulo minulý týden sedm nosnic. Vyšetření následně potvrdilo, že na ptačí chřipku H5N1. Zbytek chovu tak byl okamžitě utracen a jsou přijata mimořádná opatření včetně vymezení dvou uzavřených pásem. První je ochranné pásmo v okruhu 3 km od zdroje nákazy, zahrnuje katastrální území obcí Kvaslice, Kvasetice, Plánice, Vracov u Číhaně a Újezd u Plánice. Pásmo dozoru je pak v okruhu 10 km od zdroje nákazy, spadají do něj katastrální území poměrně velké části okresů Klatovy a Plzeň-jih.

Obce jsou povinny provést soupis všech zařízení, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí. Dále mají povinnost informovat veřejnost způsobem obvyklým v obci, zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků a spolupracovat veterinární správou. „Všichni chovatelé ptáků mají povinnost poskytnout obci potřebné informace k provedení soupisu ptáků, umístit ptáky do uzavřených prostor a zamezit kontaktu s volně žijícími ptáky, sledovat zdravotní stav drůbeže a případné nadměrné úhyny okamžitě hlásit Státní veterinární správě na telefon +420 720 995 205, dostupný 24 hodin denně, a zajistit neškodné odstranění kadáverů. V ochranném pásmu nelze provádět činnosti jako pořádání výstav drůbeže nebo ptactva, soutěží a podobně, vypouštět ptactvo za účelem zazvěření honiteb či převážet živé ptactvo po pozemních komunikacích,“ vyjmenoval vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek. Upozornil, že za nesplnění nebo nedodržení těchto mimořádných opatření může být uložena fyzické osobě sankce do výše 100 tisíc Kč, právnické osobě dokonce až dva miliony korun.

Doba trvání pro ochranné pásmo je minimálně 21 dní od vyhlášení, v pásmu dozoru minimálně 30 dní od vyhlášení.

Opatření jsou zatím účinná, kromě prvního případu v Plánici nebyl podle Hoška dosud nikde jinde v regionu výskyt ptačí chřipky zjištěn.