„Byl to vlastně pan docent Beran, přednosta psychiatrické kliniky, který mě přivedl k myšlence založit autistické třídy," vzpomíná ředitelka školy Alice Kozáková. Podle jejího názoru snahy integrovat nějak handicapované děti do běžných tříd je při důkladné znalosti problematiky velice složité. A v některých případech tento krok není pro dítě nejvhodnější. Existuje totiž riziko, že na takového žáka není ve třídě s 25, 30 dětmi jednoduše ani čas. Dítě pak trpí, zaostává, mnohdy je terčem výsměchu, případně šikany ostatních. Přitom jde třeba v případě autistů o děti inteligentní, potřebující ale speciální přístup týmu odborníků.

V roce 2008 založila ředitelka školy autistickou třídu pro první stupeň, loni začala fungovat třída pro stupeň druhý, jsou umístěny v objektu bývalé školky v Manětínské ulici. „Výuka probíhá v kolektivech do šesti dětí formou malotřídního typu s důrazem na individuální přístup. V každé třídě se žáky pracují jak učitelky spolu s asistentkami, přičemž každé z dětí má individuální vzdělávací plán. Po ukončení 9. ročníku žáci pokračují ve studiu na středních školách nebo učilištích," vysvětluje ředitelka.

„Děti tu jsou spokojeny a jejich rodiče též. Díky jednomu tatínkovi jsme pro naše žáky mohli vybavit například počítačovou učebnu," doplňuje. Dokladuje to např. dopis ředitelce školy. „U vás syn získal motivaci na sobě pracovat. Oceňujeme okamžité odborné řešení potíží. Poprvé získal kamaráda – spolužáka, naučil se vnímat lidi, spolupracovat s nimi. Devátý ročník byl ukončen s vyznamenáním. Přechod na střední školu zvládl naprosto bezproblémově, prospěchově i chováním patří k nejlepším ve třídě," stojí v dopise.

Autismus je závažné postižení dětského mentálního vývoje, jejíž příčinu se zatím nepodařilo odhalit. Název pochází z řeckého „autos", což znamená sám nebo já.

Tato porucha se ve většině případů diagnostikuje již v dětství. Dítě má problémy s vývojem řeči, nedokáže správně reagovat na přijímané informace, není schopno vytvářet normální lidské vztahy. Autismus je nevyléčitelný. V ČR se rodí cca 200 dětí s autismem ročně. Tímto postižením trpěla řada známých osobností – Beethoven, Einstein, Kafka, Warhol či Gates.