Na obvodních radnicích mají audity zmapovat veškerou činnost úředníků a ukázat na zbytečné úkony i nepotřebné pracovní síly. Podobný proces tzv. optimalizace už probíhá na magistrátu, první výstupy se očekávají v dohledné době. „Na magistrátu ale pracuje auditor s konkrétním zadáním, kolik se má v budoucnu na chodu úřadu ušetřit. To pro obvody neplatí,“ upozornil radní města Karel Paleček (ODS). Obvodní radnice získají jen analýzu veškerých činností na svém úřadě a až na jejím základě pak mohou rozhodnout o případném propouštění zbytečných úředníků.

O provedení auditu čtyři velké obvodní radnice samy stály. „Požadovaly jej. Vycházíme jim tedy vstříc a posíláme jim peníze,“ potvrdil Paleček s tím, že částku ještě musí schválit městské zastupitelstvo. V malých městských obvodech se s audity zatím nepočítá. Zatímco na magistrátu optimalizaci provádí firma Delloite, obvody si agenturu vyberou sami. Každý úřad vyhlásí vlastní výběrové řízení a vybere společnost, jež s auditem začne.

Skutečnost, že obvody nebyly zahrnuty do procesu optimalizace magistrátu, kritizuje opozice. „Obvodní úřady se vyjadřují k různým krokům města, jsou součástí projednávaných procesů. Proto je nepochopitelné, že nebyly do optimalizace magistrátu zahrnuty hned,“ uvedl zastupitel za ČSSD Jiří Bis.

Starosta třetího městského obvodu Jiří Strobach (ODS) možnost zmapování chodu svého úřadu vítá. „Ukáže se, zda máme rezervy nebo zda fungujeme optimálně. Podle toho pak rozhodneme o případných personálních krocích,“ uvedl Strobach.