Na výstavbu atletického tunelu je možné do 29. ledna 2021 do 10:00 hodin podávat nabídky prostřednictvím Centrálního nákupu Plzeňského kraje do podlimitní veřejné zakázky. Zadavatelem akce je Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 99 milionů korun bez DPH a vychází z přidělených a schválených finančních prostředků Plzeňského kraje. Jde o zakázku na výstavbu atletického tunelu včetně zhotovení projektové dokumentace předmětné stavby a provedení související inženýrské činnosti na základě zadavatelem předložených požadavků. Požadavkem zadavatele je návaznost atletického tunelu na stávající sportovní halu v areálu učiliště a tím zajištění bezbariérového přístupu do obou objektů. Neopomenutelnou podmínkou zadavatele je zajištění parkovacích míst.

Veřejná zakázka je zadávána metodou Design & Build. Tato metoda představuje způsob realizace stavebních záměrů objednatelů (tj. zadavatelů), jehož základním rysem je skutečnost, že dodavatel pro objednatele zajišťuje nejen realizaci stavebních prací a dodávek, ale současně také projekční činnost. Tím je možné využít jedinečného know-how zkušeného dodavatele a současně zadavateli umožňuje efektivní jednání s jedním generálním dodavatelem. Projekt je tedy definován požadavky na výkon a funkci a nabídková cena je paušální a nepřekročitelná, za předpokladu nerozšiřování požadavků zadavatele nad sjednaný rámec. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem je sjednávána s využitím zvláštních podmínek dle mezinárodního standardu FIDIC „Metoda Design & Build je vhodná pro výstavby, kde prioritou zadavatele je inovativní řešení jeho požadavků a zároveň je přenášena odpovědnost na zadavatele za správnost, úplnost projekčního řešení a za celkový výsledek,“ uvádí ředitelka Centrálního nákupu PK Jana Dubcová.

Ilustrační foto.
S očkováním pomohou v kraji tři telefonní linky

Veřejná zakázka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti dle váhových kritérií 60 % nabídková cena, 30 % celková doba realizace díla a 10 % zkušenost realizačního týmu s metodou Design & Build. „Jako součást nabídek je požadováno předložení technického návrhu, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků zadavatele,“ doplňuje náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup Pavel Hais.