Jsou důvodem peníze z příjmů z herních automatů, o které byste se připravili?
Když vloni schválilo obvodní zastupitelstvo úplný zákaz heren na Slovanech, předpokládalo se, že herny zmizí postupně do konce roku 2014. To se také děje – od původního stavu došlo dosud k poklesu hracích přístrojů ze 146 na 94 (o 36 %) a loterijních terminálů z 326 na 218 (o 33 %). V rozpočtovém výhledu na příští rok je s takto poníženýni příjmy z heren počítáno. Do jednání obvodního zastupitelstva 21. 8. jde návrh ve třech variantách. Za prvé úplný zákaz heren – od okamžiku schválení vyhlášky městem. Za druhé regulací vymezením povolené lokality – konkrétně oblastí nad nádražím, která sousedí s centrálním obvodem. Třetí návrh je kompromisní a spočívá v úplném zákazu, ale s účinností od konce roku 2014, jak se původně předpokládalo. Tento návrh by obvodu umožnil nesnižovat v příštím roce péči o zeleň, úklid a odpady. Obvod se zavázal spolufinancovat novou školku se-dmi miliony korun.

Jaké příjmy z hazardu a z kolika heren nyní obvod má?
Letos činily včetně dovýběru za loňský rok 14,3 mil. Kč. V současné době je na Slovanech 37 heren.

Kolik heren jste ochotni tolerovat a kolik peněz minimálně z hazardu potřebujete, abyste mohli jako obvod fungovat?
Na to je skutečně těžká odpověď – zda třetinu nebo ještě méně. V každém případě ale není podle mě zodpovědné zbavit se celého příjmu takto naráz bez možnosti se na dopady tohoto kroku připravit. V současné době se hovoří i o možném referendu k této otázce. Možná by bylo dobré opravdu zjistit, zda občané stojí o úplný zákaz heren i s negativními dopady do péče o obvod.