Obrazy od autorů Jaroslava Votlučky, Bohumila Sedláčka, Josefa Vališe a Jana Vlčka aktuálně pořídila radnice do městské artotéky. Za šest uměleckých děl město zaplatilo 100 tisíc korun, což schválili městští radní. Počet obrazů v artotéce se tím zvýšil na 159, hodnota celé kolekce má teď cenu více než čtyři miliony korun.

„Plzeňská artotéka je v rámci celé republiky jedinečná," prohlásila vedoucí magistrátního odboru kultury Květuše Sokolová. Plzeň totiž do artotéky pořizuje díla místních autorů, rozvěšuje je po městských budovách ať už do reprezentačních prostor, kanceláří, chodeb nebo jednacích místností a tím prezentuje a podporuje místní umělce. Všechna díla pohromadě lze vidět jen na artotékových stránkách www.artotekaplzen.cz.

„Je to vlastně živá kolekce současného lokálního výtvarného umění," poznamenal náměstek primátora pro kulturu Martin Baxa (ODS). Připomněl, že artotéka vznikla před 20 lety. Její vznik inicioval tehdejší magistrátní odbor kultury v čele s Vladimírem Líbalem. Díky projektu artotéky mohou lidé a hosté magistrátu vidět díla plzeňských umělců. „Třeba já mám v kanceláři obraz Stanislava Bukovského Mračna táhnou z Atlantiku z roku 2005," poznamenala Květuše Sokolová. S nadsázkou říká, že si ho důvěrně přejmenovala na Mračna nad Plzní. „Je tam vidět plzeňská věž," dodala.

Některá z děl darovalo město Plzeň lidem oceněným například Cenou 1. června. Jednalo se například o díla Jiřího Patery, Jaroslava Zapletala, Jarmily Dytrychové, Jana Vlčka nebo Jiřího Kornatovského.

Jak radnice díla získává? „Z různých výstav nebo i z pozůstalostí. Každý návrh schvaluje odborná komise, pořízení díla pak městská rada," dodala Sokolová.

Nově zakoupený obraz Karla Votlučky s názvem Při čtení je z r. 1982 a Votlučka v něm použil techniku zvanou enkaustika, kdy využil třených barviv se zvlášť připraveným voskem.