Původní předpoklad, že dotace na plzeňskou spalovnu by mohla být až 50 procent, je už nereálný a maximální podpora může činit jen 20 procent. Tvrdí to sdružení Arnika.

Jeho předseda Jindřich Petrlík znovu upozorňuje v souvislosti s chystanou spalovnou v Chotíkově také na nebezpečí tzv. dioxinů, škodlivin, které vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných látek. Ekologové se opírají o práci britského odborníka Alana Watsona, který se specializuje na emise ze spaloven a odpadové hospodářství. Ten včera v Plzni upozornil na to, že dioxiny jsou vážnou hrozbou pro životní prostředí nejen tam, kde spalovny stojí, ale zejména v místech vyvážení odpadů ze spaloven. „V projektech se hovoří jen o dioxinech vypouštěných do ovzduší, jichž je do pěti procent. Zbylých až 99 procent je ve zbytcích po spalování, tedy hlavně v popílku z čistění spalin," uvedl Watson. Ty by sice měly končit na skládkách nebezpečného odpadu, ale často se prý po smíchání s jiným odpadem využívají jako stavební materiál při budování náspů a silnic a mohou se vymýváním dostat do potravinového řetězce. Petrlík znovu připomněl nutnost zvážit jiné alternativy likvidace odpadu před spalováním, protože podle něj orgány životního prostředí ztrácejí kontrolu nad nebezpečnými látkami.

Generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela rizika popírá. „Nebezpečné odpady mají svůj přísný režim likvidace a těžko se dají míchat do štěrku a používat jako stavební materiál," podotkl Drápela. Podle něj je v případě budoucí plzeňské spalovny už vysoutěžena firma, která bude likvidaci nebezpečných odpadů zajišťovat. „Oni na to mají certifikaci a přesně musí dokládat, jak to likvidují," uvedl Drápela.

Zda spalovna v Chotíkově na dotaci EU dosáhne, se má rozhodnout v příštích měsících. „Máme kladné vyjádření k projektu za Evropskou komisi. Je zcela bez připomínek, a na kolik procent dotace to nakonec bude, teď nikdo neví," míní Drápela. Teplárna počítá s 500 až 600 miliony korun, cena spalovny se šplhá ke třem miliardám korun.

O realizaci stavby budou rozhodovat městští zastupitelé pravděpodobně na začátku příštího roku. Do té doby bude teplárna znát vítěze výběrového řízení, a tedy toho, kdo by měl spalovnu v Chotíkově stavět. „Jisté je to, že pokud spalovnu nepostavíme do roku 2015, dotace bude definitivně pryč. To je totiž její podmínka," dodal Drápela.