Například na střeše chce vybudovat sportovní a relaxační centrum s 300 metrů dlouhou dráhou pro in–line bruslaře a dalšími sportovními prvky za zhruba 40 milionů korun. Chybět nemá koncertní sál, galerie nebo prostory pro kulturní projekty plzeňské společnosti Plzeň 2015 spojené s titulem Evropské hlavní město kultury. A také byty. „Směřovaly by k Denisovu nábřeží. Jejich počet závisí na poptávce po nich,“ uvedl zástupce investora Jan Petřík.

Americká třída má být po úpravách na projektu otevřena hlavně pěším a vypadat jako městský bulvár. Investor tvrdí, že je ochoten investovat i do laviček, pítek či restauračních předzahrádek. A také do úprav nedaleké křižovatky U Jána, která by se musela podle propočtu města rozšířit.

Odmítá však jakkoliv spolupracovat při budováním nové světelné křižovatky na Americké třídě v místech Pařížské ulice. Právě o ní se vedou teď na radnici debaty, když magistrát dává dohromady regulační podmínky pro novou stavbu. Radní se na její potřebě neshodli – zatímco náměstek pro dopravu Miloslav Šimák (ČSSD) ji prosazuje a tvrdí, že by se právě odsud mělo do nového centra vjíždět, technický náměstek Rund (ODS) s tím nesouhlasí a preferuje dopravní napojení buď z Denisova nábřeží nebo současnou odbočkou z Americké třídy podél Radbuzy. Ta by se ale musela rozšířit stejně, jako by musely přibýt nové pruhy v křižovatce U Jána. „Zásadně s žádnou novou křižovatkou u Pařížské ulice nesouhlasíme a nevěřím, že by tohle mohlo město chtít,“ prohlásil Jan Petřík.

Regulační podmínky budou schvalovat příští čtvrtek zastupitelé. V podkladech pro jednání zastupitelů, které město zveřejňuje na internetu, je ale tento bod označen za neveřejný a nelze se tam dozvědět žádné podrobnosti.

Zástupce společnosti Kultura(k) vítězí Martin Marek v úterý připustil, že i když jsou nové plány investora přijatelnější, než původní monofunkční obchodní centrum, stále má velké výhrady. „Například k tomu, že veškeré změny se vůbec nepromítly do posudku EIA, který je teď projednáván. Takže nejsou–li tam a jestli posudek projde, bude se moci stavět podle původních záměrů,“ uvedl Marek. Společnost Amádeus to vyvrací tím, že proces EIA je nastaven na ´horší variantu´, takže všechny změny budou už jen k lepšímu.

Součástí EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) musí být také veřejné projednávání. To by mělo přijít na pořad dne zřejmě v září nebo v říjnu, na přelomu roku už chce investor začít s bouráním objektu. „Není žádným tajemstvím, že na to už byla nasmlouvána firma APB,“ prohlásil Bedřich Chaloupka ze společnosti OCA Plzeň, která rovněž investora zastupuje.

Vyslyšen zřejmě nebude požadavek skupiny architektů, kteří se za město ke stavbě vyjadřují a požadují směrem k Americké třídě větší rozčlenění fasády. „My se domníváme, že je rozčleněná dostatečně, ale pokud bude stanovisko města nesmlouvavé, budeme se snažit nějak reagovat,“ doplnil Petřík.

Problém možná bude mít také ´kulturní´ část objektu se sálem pro 300 lidí či galerií. Amádeus totiž tvrdí, že potřebuje partnera, který bude prostory provozovat. Naproti tomu sportovní část na střeše chce investor provozovat sám.

Plány s centrem

- V září či říjnu se lidé budou moci zúčastnit veřejného projednávání posudku EIA.
- Na přelomu roku chce investor začít s bouráním Inwestu.
- V březnu 2012 se má začít stavět nový objekt za více než dvě miliardy korun.
- V prosinci 2013 se má otevírat.