Město Plzeň a Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek připravily prohlídku lokality, kde byl prováděn archeologický průzkum a kde má být do roku 2014 vystavěna nová budova divadla. Záchranný archeologický průzkum zde pracovníci institutu prováděli od dubna.

Skupina dvaceti odborných pracovníků zkoumala plochu bývalého Říšského předměstí, které bylo založeno současně se vznikem města, tedy na konci 13. století. „Nejdůležitější jsou nálezy z období vrcholného středověku a raného novověku. Jsou velmi vzácné, i když špatně dochované. Objevili jsme stopy po středověké kamenné a dřevěné zástavbě zaniklé požárem a také studny. Unikátem je část dřevěného vodovodu. Podobný jsme nalezli na náměstí Republiky,“ láká k návštěvě archeoložka Kateřina Postránecká.

Prohlídky s odborným výkladem archeologů se uskuteční od 10 do 17 hodin v půlhodinovém intervalu, vstup je z parkoviště u Pekla. Prohlídka bude trvat asi 30 minut a je symbolicky zpoplatněna. Dospělí zaplatí 20 korun a pro děti starší šesti let, studenty a důchodce je vstup za 5 korun.

Zájemci o prohlídku se musí objednat na čísle 378 032 553 nebo osobně v Informačním centru města Plzně na náměstí Republiky.