Na Plzeňsku se můžete nechat provést například pracovníky archeologické katedry plzeňské filozofické fakulty zříceninami hradů Litice a Lopata nebo lokalitou, kde ve středověku stála vesnice Borek.

Právě tam jsme se vydali s vedoucím katedry Pavlem Vařekou. „Zaniklých měst je v Čechách poměrně málo, ale vesnic mnoho. První vlna pustnutí vesnic proběhla v 15. století v důsledku husitských válek, kdy u nás nepřežil prakticky každý druhý, a právě tehdy zanikl i Borek. Na území dnešního okresu Plzeň-město v té době přežilo jen čtrnáct ze sedmadvaceti vesnic. Zničeny byly zřejmě všechny, ale za obnovu jich z různých důvodů stála jen polovina,“ říká Vařeka na úvod.

Za zánikem stály problémy s vodou a požár

Pak už se vydáváme směrem od Kamenného rybníku po jedné z lesních cest v jeho okolí. Po chvilce zastavujeme u prvních stop po vesnici – pozůstatků tří rybníčků nedaleko hlavní silnice na Třemošnou. „Borek se v písemnostech objevuje jen dvakrát. Poprvé v roce 1454, což je už dvě stě let po jeho vzniku, kdy bohatý plzeňský měšťan odkázal ves františkánskému klášteru. Otázka je, jestli v té době ještě existovala, protože podle další zmínky z roku 1460 už je označená jako pustá,“ začíná Vařeka vyprávět o historii vesnice s tím, že ji v polovině devadesátých let objevil Petr Rožmberský.

Plzeňští archeologové na místě provedli dva průzkumy. První neinvazivní v roce 2007 a pomocí sondáže o rok později. Na základě sond z jednoho z rybníčků pak bylo stanoveno období, kdy ves vznikla. „Pro nás jsou úžasným zdrojem informací. Jednak se z nich dá získat takzvaná pylová kronika, která nám dává představu o tom, co tu lidé pěstovali, jednak jsme díky střepům, které do nich lidé naházeli datovali vznik vesnice do druhé poloviny třináctého století,“ pokračuje.

A právě voda podle něj stojí za tím, proč vesnice nebyla po ničivém požáru, který ves pravděpodobně během jednoho z husitských obléhání Plzně postihl, obnovena. „Zřejmě i vlivem lidské činnosti zde došlo ke změně vodního režimu. V poslední fázi existence tady měli lidé problém s vodou a snažili se to zachránit zachycováním dešťové vody do těchto rybníčků. Dá se to přirovnat i k současné situaci,“ vypráví vedoucí katedry.

Jedna z usedlostí předběhla svoji dobu

Dál pokračujeme na místo dvou usedlostí, malá ves měla celkem čtyři. Pravda při běžné procházce lesem byste asi těžko poznali, že tu dříve stávala lidská obydlí, les už vše pohltil. „Domy navíc byly kamenné, což v té době ještě nebylo na venkově obvyklé. Ze spálenišť byl později kámen rozebrán jako stavební materiál. Při sondách se nacházely v podstatě jen kameny do velikosti pěsti,“ vysvětluje Vařeka.

A při popisu jednoho z domů, kde probehl výzkum pomocí sondáže, naráží i na další vymoženosti jeho obyvatel. „V té době byla hlavní obytnou místností dymná jizba, která neměla komín a kouř odcházel otvory v její horní části. V tomto vyspělém domě ale k našemu překvapení byla kachlová kamna, která bychom čekali spíš někde ve městě. Místní sedlák tedy byl hodně bohatý a místo dymné jizby už se jeho obytná místnost může nazývat světnicí,“ zabrousil Vařeka i do terminologie. „Takhle progresivní vesnici z této doby jsme opravdu nečekali, takový interiér se u nás na venkově začal prosazovat až někdy v 16. či 17. století,“ zdůrazňuje vyspělost Borku.

Přidává ještě několik detailů ze života ve středověku a potom už pomalu míříme zpět. I když jinou cestou, dvouhodinovou vycházku uzavírá ukázka zbytků kráterů po bombardování během druhé světové války, které zasáhlo i lokalitu, kde původně stál Borek.

Archeologické léto v Plzeňské kraji

Rovný - zaniklá vesnice s tvrzí
Olšanské polesí - zaniklá ves Újezd a tvrz Šebíkov
Přírodní rezervace Krašov - hrad a zámek Krašov a dochované pozůstatky předhradí
Litice - zřícenina jednoho z nejstarších šlechtických hradů
Šťáhlavské polesí - naučná stezka Františka Xavera France, mohylová pohřebiště, zaniklé středověké vesnice
Borek - zaniklá středověká vesnice
Lopata - zřícenina středověkého hradu
Prácheň - raně středověké hradiště
Třebokov - areál středověkého hospodářského klášterního dvora
Rýzmberk - zřícenina hradu
více na archeologickeleto.cz