„Plzeňský kraj byl v dávných dobách klasickou mohylovou oblastí. V jihozápadních Čechách lze do dnešní doby najít na 300 mohylových pohřebišť a dalších 7000 menších mohyl,“ vysvětluje vedoucí oddělení prehistorie ZČM Milan Metlička. Největší pohřebiště na Plzeňsku je v lese Háj u Nové Huti, kde je patrných 25 velkých mohyl, vysokých až dva metry. Další jsou pak v Radčicích, v dolním Kyjovském lese, ale i v okolí Nezvěstic a na dalších místech jižního Plzeňska, Klatovska či Domažlicka. „Přímo v Plzni jsou třeba v Červeném Hrádku,“ dodal Metlička.

Konference se každý den účastnilo kolem osmi desítek odborníků, studentů i zástupců široké veřejnosti.