Dospělí využili především možnosti prohlédnout si zdarma expozice věnované archeologickým výzkumům v plzeňském regionu i jeho historii, děti se pak s chutí účastnily workshopů, které jim jednak měly přiblížit práci archeologů a také život ve středověku. Zkoušely ze střepů slepit nádoby, ale i třeba mlít obilí na kamenném mlýnku. Návštěvníkům se věnovali i odborní pracovníci muzea, kteří jim odpovídali na dotazy nebo je seznamovali s výsledky svých výzkumů, a tak se třeba dozvěděli, jakými rostlinami se ve středověku barvily látky a že z hedvábí si nechávali ti bohatší šít spodní prádlo.