„Cílem je spojit návštěvu autentické lokality s úryvky svědectví relevantními pro historické události, které se v této lokalitě odehrály. Zájemci si mohou zdarma stáhnout speciální aplikaci pro mobilní telefony, a umožní tak sdílení IWalks se širokou veřejností. Archiv obsahuje svědectví sesbíraná již v polovině devadesátých let minulého století po celém světě, umožňuje tedy dohledání relevantních vzpomínek pro většinu míst na světě,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

Plzeňský projekt bude obsahovat filmové vzpomínky někdejších obyvatel Plzně, kteří byli za druhé světové války rasistickým zákonodárstvím označeni za Židy. Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové a studenti, archiváři, knihovníci, historikové, badatelé, zástupci médií i široká veřejnost. Procházky IWalks jsou kromě vzdělávací a pedagogické práce využitelné i v turistickém ruchu.