Plzeňská radnice chce vědět, na kterých místech mají lidé strach a naopak kde se cítí bezpečně. „Nechali jsme vypracovat studii, abychom lépe znali pocity lidí na různých místech ve městě. Otázky budou směřovat na to, zda lidé ví, jak se chovat v krizových situacích, jestli si umí zavolat pomoc. Zajímá nás také, čeho se nejvíc obávají, a pochopitelně konkrétní místa, která pro ně znamenají pocit ohrožení,“ vysvětluje městský radní pro bezpečnost Karel Paleček.

Osloveno bude 1400 respondentů, výběr dotazovaných bude proveden tak, aby tvořil reprezentativní vzorek občanů Plzně. „Policie má své statistiky, kde a kdo páchá trestnou činnost, podle toho se tvoří mapa, která zároveň také usměrňuje pohyb policistů a strážníků. Tyto statistiky ale nemusejí přesně korespondovat s pocity lidí ve městě. A nás názor občanů zajímá,“ tvrdí Paleček.

Tvůrcem analýzy bude Centrum aplikované antropologie při Západočeské univerzitě v Plzni. „Výsledky bychom měli mít na konci dubna. Budeme mít přesnější informace, můžeme se potom ptát lidí konkrétněji, abychom případné problémy ve spolupráci s policií hned řešili. Zároveň dáme na portál www.bezpecnemesto.eu další potřebné rady,“ dodává radní Paleček.