U příležitosti slavnostního vyhlášení nejlepšího výčepního plzeňského piva za rok 2019 byl Janu Pirkovi předán titul Honorary Connoisseur. Plzeňský Prazdroj ho uděluje význam-ným osobnostem, které se dlouhodobě a nezávisle zasazují o šíření slávy plzeňského piva doma i ve světě.

Co pro vás znamená, že jste obdržel titul čestného znalce plzeňského piva?

Z udělení titulu Honorary Connoisseur mám velkou radost. Být ambasadorem tak významné značky, která je známá skutečně po celém světě, musí být pro každého velká čest; cena pro mě hodně znamená. I když je pravda, že v momentě, kdy se člověk ocitne ve vybrané společnos-ti, tak ho přirozeně napadají otázky, jestli tam opravdu patří. A zrovna v pivovarnictví pracují lidé, kterých si moc vážím. Takže glejt v takovéto společnosti je pro mě veliká událost. Navíc plzeňské pivo je jedna z mála věcí, které jsme dali celému světu.

Říkáte, že pivo je zdraví velice prospěšné. V čem konkrétně tělu prospívá?

Už dlouhou dobu tvrdím, že pivo je nejlepším iontovým nápojem, který byste si měli dát po každém více či méně intenzivním sportovním výkonu. A že je zdraví prospěšné? Na to jsou i důkazy na brněnské univerzitě dělali výzkum, kde porovnávali všechny možné vyráběné iontové nápoje a také pivo, které jim svým složením vyšlo skutečně jako nejzdravější pití. Pít by jej měli podle mého názoru samozřejmě všichni, ale hlavně ti lidé, kteří potřebují doplnit tekutiny, energii, ionty, vitamíny. Žádný z těch uměle dělaných iontových nápojů, které jsou všemožně propagovány a stojí spoustu peněz, se nevyrovná pivu.

Proč máte ze všech piv nejraději Plzeňský Prazdroj?

Prazdroj je nejlepší ve všem a všem čtenářům Deníku bych ho jen doporučil. Se sládky jsem o tom zrovna tuhle hovořil říkal jsem jim, že ne každé pivo je tak dobré, jako právě to plzeňské.

Každý člověk by měl být podle vás politicky aktivní a i vy jste svého času byl. Nezvažoval jste kandidaturu na prezidenta?

Politickým tématům se nevyhýbám. V čele státu bych stát nechtěl z toho důvodu, že politika semele každého člověka. Do vlastní kandidatury se proto nevrhám.

Odvoláváte se na myšlenky bývalého prezidenta Václava Havla, se kterým jste se setkal při jeho pobytu v nemocnici. V čem se s ním ztotožňujete?

Pana prezidenta si moc vážím, byl vždy velice skrom-ný. Proto mě mrzí, že se na jeho činy v poslední době zapomíná. Teprve budoucnost ukáže, co všechno pro Českou republiku udělal zatím jsou jeho zásluhy bohužel nedoceněné.