Když v květnu město Plzeň vyhrálo soudní spor se společnosti Amádeus, která chtěla po Plzni zaplatit 1,85 miliardy korun jako ušlý zisk kvůli zmařené investici, mohlo se zdát, že je vyhráno. Primátor Martin Zrzavecký onen den nešetřil úsměvy a verdikt komentoval jako vítězství zdravého rozumu a důkaz toho, že město vždy postupovalo správně.

Rozvážným krokem a se vztyčenou hlavou tehdy jednací síň opouštěli i právní zástupci města. Na rozdíl od svých protivníků, advokátů zastupujících společnost Amádeus. Ti se z budovy Okresního soudu Plzeň-město snažili rychle dostat pryč a na dotazy novinářů nechtěli odpoovídat.

Po několika týdnech je však jasné, že společnost Amádeus neřekla své poslední slovo. Proti květnovému rozsudku se totiž odvolala a na zaplacení astronomické částky trvá nadále. Soud tedy bude pokračovat. Potrvdil to plzeňský primátor a taktéž mediální zástu-pce developera Karel Samec.

Na místě po bývalém Domě kultury Inwest je dnes pouze parkovištěAmádeus chtěl na atraktivní lokalitě na Americké třídě v Plzni postavit obří obchodní centrum Corso, které mělo nahradit zbouraný Dům kultury Inwest. Plzeňané však obchodní centrum v roce 2013 odmítli v referendu. Jeho výsledky tehdy zavázaly město k tomu, aby podniklo všechny kroky proti stavbě. Developer pak loni v lednu podal na město žalobu a domáhal se náhrady škody za zmařený projekt a ušlý zisk.

Soud, který začal loni v září, skončil letos v květnu. Verdikt? Žaloba se zamítá.

„Soud má za to, že žalobce (Amádeus, pozn. red.) nesplnil regulační podmínky, k čemuž se v nájemní smlouvě zavázal, a rovněž, že toto nesplnění podmínek žalovaný (město Plzeň, pozn. red.) nezpůsobil. Došlo také k tomu, že žalobce neprokázal, že by se žalovaný dopustil jakéhokoli porušení smluvních závazků a také svých zákonných povinností. Mám proto za to, že byla celá žaloba podána nedůvodně, proto také soud rozhodl o jejím zamítnutí," konstatoval soudce Lukáš Ludvík.

Kauza se nyní bude projednávat před Krajským soudem v Plzni. Zatím není jasné kdy.

Jak šel čas2007 – vůbec první informace o tom, že se chystá demolice DK Inwest
2009 – Amádeus oznamuje záměr postavit na místě Inwestu obchodní centrum
2011 – nájemci DK Inwest dostávají v únoru výpověď, na konci března vzniká sdružení Kultura(k) vítězí, které bojuje za záchranu domu kultury a později proti obchodnímu centru, v říjnu začínají aktivisté sbírat podpisy pro vyhlášení referenda, potřebují 13,5 tisíce podpisů
2012 – začátkem dubna začíná demolice KD Inwest, v půli července mají aktivisté potřebný počet podpisů pro referendum
2013 – referendum se koná na začátku ledna, verdikt Plzeňanů zní: Corso v Plzni nechceme; Amádeus během roku navrhuje Plzni smírné řešení a požaduje náhradu škody ve výši 1,4 miliardy korun
2015 – začátkem roku podává Amádeus na město Plzeň žalobu, v níž se domáhá zapalcení 1,85 miliardy jakožto ušlého zisku za zmařenou investici
2016 – soud v květnu žalobu zamítá s tím, že město Plzeň společnost Amádeus nepoškodilo; její právní zástupci se však odvolávají, takže soud bude pokračovat dál