Proti nové stavbě, která má nahradit dnes již zcela prázdný Dům kultury Inwest, ale bojuje několik občanských sdružení, která sbírají podpisy pro vyhlášení referenda. Amádeus je podle Petříka připraven se bránit všemi právními prostředky.

Související články najdete v pravém sloupci.

Představili jste další verzi centra, které má stát na Americké třídě. Kolikátá už je?
Verzí bylo už více než dvě desítky, protože projekt začal už před rokem 2005. Ale co se týče těch aktuálnějších verzí, jde o pátou verzi projektu a jeho řešení.

Proč jste museli projekt přepracovat?
Reagovali jsme na požadavky zástupců města a odborných komisí a jejich prostřednictvím také na požadavky veřejnosti. Návrhy veřejnosti se knám dostávají jen prostřednictvím médií, málokdy se knám dostaví někdo, kdo chce projekt komentovat. Veřejnost se zatím vyjadřovala stylem ´mně se to líbí´ nebo ´mně se to nelíbí´ a na to se těžko reaguje.

Museli jste reagovat i na regulační podmínky, které městští zastupitelé schválili?
Regulační podmínky byly asi největší zásah do přípravy projektu, a to ve čtyřech oblastech. Nejzásadnější bylo jiné řešení dopravní obslužnosti, druhou podmínkou byla funkční náplň objektu, který nesmí být monofunkční. Třetí podmínka bylo výraznější řešení obchodního parteru při Americké třídě vrámci pěších tras. A čtvrtou podmínkou byl architektonický vzhled budovy.

Jak jste na to reagovali? Včem je tedy poslední varianta jiná?
Zahrnuje všechny připomínky dopravních expertů magistrátu, Útvaru koncepce a rozvoje, Správy veřejného statku i Policie ČR. Obsahuje nové cyklostezky, rozšíření komunikačních tras, obsahuje zkomfortnění objektu pro chodce, a to i zpohledu náplně objektu. Dneska už obchodní část zahrnuje pouze 45 %, ostatní procenta jsou doplňkové aktivity.

Co kromě obchodů tam má být?
Prostor pro volný čas uvnitř i venku. Bude tam centrum služeb – jedno celé patro, kde si občan bude moci vyřídit všechno od složenky za plyn po bankovní vklad. Počítáme také sadministrativní budovou, zníž část bude bytová. Velkou část prostoru zabere plocha pro organizaci galerií, koncertů a sport.

Jaký je nyní postoj města? Na jakém bodě je jednání vsoučasné době?
Vzásadě je vyřešeno všechno kromě architektonického pojetí budovy směrem kAmerické třídě. Věřím ale, že i vtomto bodě jsme blízko dohodě.

Kritikové často poukazují na to, že Plzeň přichází o kulturní stánek…
Dali jsme zástupcům města nabídku partnerství pro projekt Evropské hlavní město kultury 2015. Ale tímto rokem nemusí být kultura vCORSO Americká omezená. Zahrnuje možnost využití částí centra pro galerijní a uměleckou činnost. Je zde zároveň nabídka zřídit na Americké třídě možné piedestaly pro umělecké instalace, případně sochy. A také nabídka zřídit na střeše jakýsi venkovní amfiteátr, kde by mohly být pořádány divadelní představení nebo letní nezávislé kino.

Jak to dnes vypadá sbudovou, která na místě stojí?
DK Inwest je vsoučasné době vprocesu demoličního řízení, které bylo ukončeno vydáním demoličního výměru. Jeden zúčastníků ze zhruba dvaceti se ale odvolal.

Kdo to byl a proč?
Bylo to Tesco, které nesouhlasilo sřešením technických přeložek sítí, a my teď budeme vysvětlovat, že naše řešení je vpořádku. Čekáme, až se vyřídí odvolání, což by mohlo být do čtyř až šesti týdnů. Vtom okamžiku může firma začít sdemolicí, pak bude pokračovat územní a stavební řízení a otevření nového centra očekáváme na přelomu léta a podzimu 2014. Už několik měsíců zároveň probíhá odinstalování všeho, na co není třeba demoliční výměr. Jde o kovové součásti, vnitřní vybavení a podobně. Okna jsme zatím kvůli počasí neřešili, ačkoli bychom je podle zákona mohli také odstranit.

Dlouho se mluvilo o tom, že je vInwestu azbest. Našel se při bourání?
Tuhle otázku jsme řešili velmi intenzivně od chvíle, kdy byla připomenuta vrámci procesu EIA. Azbest vbudově hledali nejen zástupci společnosti, ale zejména pracovníci dodavatele, který by ho tu velmi rád našel, protože odstraňovat azbest je mnohem dražší než likvidace obyčejného betonu. Zjistili jsme ale, že kvůli pořádání akcí musel být azbest vdevadesátých letech odstraněn – poté byl proveden i audit. Azbest vbudově není.

Jak dlouho bude trvat odstranění Inwestu, až demoliční výměr nabude právní moci?
Chci zdůraznit, že stavba bude rozebírána, nebude probíhat demolice nějakými výbušninami nebo podobně. Demolice by neměla probíhat déle než dva měsíce.

Bude Corso vyšší než stávající Dům kultury?
To je otázka regulačních podmínek, vnichž je výška budov vztažena kvýškám budov na protější Americké třídě – a my podmínky splňujeme. Netroufnu si říct, jestli bude vyšší nebo nižší, protože stávající budova je kaskádovitě členěná – určitě ale nebude razantně vyšší.

Město přijde demolicí Inwestu mimo jiné o Divadlo Miroslava Horníčka. Počítá projekt také snějakým divadelním nebo kulturním sálem?
Kulturní sál je v současnédokumentaci kúzemnímu řízení a projednávali jsme ho i střetím plzeňským obvodem, který stímto nápadem přišel. Je jen otázkou dohody, jak konkrétně bude vypadat.

Objevily se také nejasnosti ohledně financování provozu tohoto sálu. Už jste je vyřešili?
Zatím ne. Máme ale propočteno, že kulturní sál, který by měl kapacitu 300-400 osob, by se uživil i jako podnikatelský plán. Nemusel by tak být čistě sponzorovaný městem nebo obvodem. Ve srovnání sHorníčkovým divadlem by sál byl větší, navíc ten původní nebyl tak multifunkční – dalo se tam hrát divadlo, ale galerie by se zněj dělala těžko.

Aktivisté vsoučasné době pořád sbírají podpisy pro vyhlášení referenda. Nemáte obavu, že by to mohlo vaše plány zcela zhatit?
Po celou dobu příprav je jediným regulativem pro daný prostor územní plán. Loni vsrpnu kněmu přibyly regulační podmínky, na které jsme zareagovali. Ale svariantou referenda počítat nemůžeme, protože to je ultimátum. Referendum je o parku, nikoli o budově. A investor má plán zhodnotit svou investici budovou, takže náš záměr jde přímo proti referendu. Snažil jsem se saktivisty jednat, dosáhnout kompromisu, získat seznam podmínek nebo něco podobného, ale oni snámi jednat nechtějí. Zároveň se domnívám, že i kdyby lidé vreferendu rozhodli, že tady novou stavbu chtějí, jejich aktivity stejně nepřestanou. Pokud někdo plánuje stavbu zhatit, přiznává tím nekalý úmysl vůči soukromé investici zde a my se proti tomu budeme právními prostředky bránit.

Jaké jsou celkové náklady na Corso Americká?
Celkové náklady se blíží kedvěma a půl miliardám korun. Jen změny vprojektu vynucené schválenými regulačními podmínkami budou investora stát zhruba 150 milionů korun navíc – cyklostezky, nový areál na střeše, rekonstrukce vnitřních ploch, změna dopravního řešení kolem stavby a podobně.

Mluví se o tom, že silnice na Denisově nábřeží je úzká, pak by měla být dvouproudá. Vejde se tam vůbec?
Tohle se na dopravních komisích řešilo velmi podrobně, a ačkoli byly zpočátku pochybnosti, nakonec se ukázalo, že se tam komunikace vejde. I snovou cyklostezkou, která bude na obou stranách silnice, i spoměrně širokým chodníkem. Nová budova bude o něco dál od řeky.