„Je to definitivní tečka za jejich plány. Je to završení referenda," jásá Martin Marek, který byl jedním z hlavních organizátorů loňského referenda. V něm lidé městu řekli, že má udělat všechno proto, aby zabránilo stavbě Corsa v dolní části Americké třídy.

Devítistránkové rozhodnutí Stavebního úřadu zveřejnili úředníci na elektronické vývěsce magistrátu teprve v pátek. Firma Amádeus, která stavbu za 2,5 miliardy chce stavět, se sice může odvolat, je ale nepravděpodobné, že by uspěla. Úředníci Stavebního úřadu v dokumentu popisují celou anabázi procesu územního řízení od podání žádosti 6. srpna 2012. Jsou v něm patrné i změny stanovisek například odboru rozvoje a plánování plzeňského magistrátu. Ten sice koncem července 2012 se stavbou souhlasil, v říjnu 2013 ale vydal opačné stanovisko. Důvodem bylo vypršení nájemní smlouvy na pozemky města, na nichž mělo nákupní centrum také stát. Vypovězení smlouvy na tyto pozemky bylo jedním z kroků, které město učinilo na základě výsledků referenda.

Úředníci také vysvětlují, že vzhledem k závazku města dostát výsledku referenda, neměli jinou možnost, než toto územní řízení zastavit. „Jiné kroky (přerušení řízení za účelem doložení práva investora k pozemku či jednání o smírném řešení mezi účastníky), by byly v rozporu s procesní ekonomií, a proto nebylo již prováděno další jednání ani zkoumání, a rozhodnuto o nemožnosti dále vést řízení o tomto konkrétním záměru," píše se v rozhodnutí.

Co bude dál? Společnost Amádeus Plzeň má patnáct dní na odvolání. Zda tak učiní, se Deníku zjistit nepodařilo, právní zástupce společnosti Jan Petřík v sobotu nereagoval.

„Může se také pokusit o nové územní řízení, ale to nepředpokládám," tvrdí ekonomický náměstek Martin Zrzavecký. Dodal, že stávající situace dává prostor k diskuzi. „Budeme se s investorem bavit o tom, zda není ochoten změnit a zmenšit projekt tak, aby vyhovoval přání občanů. Ani nám se nelíbí ta díra, která na Americké nyní je," říká.

Podle Martina Marka by ale město nyní mělo naopak investorovi nabídnout odkup pozemků za odhadní cenu 270 milionů korun. „Městu už nyní nehrozí žádné miliardové odškodnění. Projekt nezastavilo město, ale Stavební úřad," míní aktivista.

Zrzavecký připustil, že nabídku na odkup už město sice učinilo v srpnu, ale nešlo o návrh posvěcený zastupiteli. „Než by takovou nabídku zastupitelé schválili, museli by si ujasnit, co chtějí s pozemky dělat. A město zatím pro tento prostor využití nemá," argumentuje náměstek.

Zastupitelé se prostorem mezi Americkou třídou a Anglickým a Denisovým nábřežím budeou zaobírat na jednání 30. ledna, kdy by měli schvalovat vyhlášení architektonické soutěže. Podobné, jakou už před lety zrušili.