„Moje rezignace s aférou do jisté míry souvisí,“ přiznal v pátek Kubis. Tvrdí však, že odchází zejména kvůli tomu, že městská policie nefunguje v projektu Bezpečné město dobře a musí se změnit celá filozofie její práce. „A ta skřípe. Strážníci by neměli jen rozdávat botičky, ale musí víc komunikovat s lidmi, slyšet jejich podněty a reagovat na ně,“ prohlásil Kubis.

Velitel městské policie Luděk Hosman s tím nesouhlasí a tvrdí, že se městská policie do programu aktivně zapojovala a souhlasila s ním. „Projekt Bezpečné město je jen akademicko–teoretický model, který je třeba aplikovat do praxe. My jsme měli okrskové strážníky, které tento projekt prosazuje, zřizené už v roce 1999 za primátora Šnebergera,“ vysvětlil Hosman.

Bezpečné město

Projekt zahájil začátkem roku tehdejší radní města Karel Paleček s ministrem vnitra Ivanem Langerem (oba ODS).

Projekt je postaven na tom, že každá ulice ve městě má svého policistu a strážníka, kterému mohou lidé svěřit problémy v okolí svého bydliště.

Paleček rozjel v rámci projektu i opatření Centrum zaměřené na rušení nočního klidu ve městě.

Z 28. na 29. června byli opakovaně voláni městští strážníci telefonujícími Plzeňany kvůli hlasité hudební produkci do baru Utopie v Poděbradově ulici. Ukázalo se, že tam oslavoval po Balonové show třetí městský obvod. V baru byl přítomen také Paleček a místostarosta trojky Stanislav Kopáček (ODS), kteří měli strážníky zastrašovat a posílali je pryč.

Paleček rezignoval na funkci 17. srpna, Kopáček svoji pozici uhájil.

Důvodem Kubisovy rezignace může být i skutečnost, že na pokyn svého tehdejšího nadřízeného Karla Palečka (ODS) rozeslal předsedům politických klubů zprávu o kontrole postupu městských strážníků v Utopii a v ní nevymazal osobní údaje některých aktérů incidentu. Tím mohlo dojít k porušení zákona. „Zprávu jsem kvůli tomu vrátil do rukou primátora s tím, že ji podle mého názoru nelze dál šířit,“ potvrdil šéf klubu ČSSD Milan Chovanec.

„Ano, byla to chyba, ale nikdo mi nic nevytkl a osobně to nevidím jako závažné pochybení. Adresáty byli městští zastupitelé,“ hájí se Kubis s tím, že jim zprávu rozeslal na základě Palečkova příkazu.

Podle primátora Pavla Rödla (ODS) vypíše radnice na nového šéfa odboru bezpečnosti výběrové řízení. „Odbor musí fungovat, chceme-li udržet projekt Bezpečného města v chodu,“ konstatoval Rödl.

Petr Kubis přišel do Plzně ze Sokolova, kde jako policista pracoval na stejném projektu Bezpečného města. „Tam se jej podařilo rozhýbat, bohužel v Plzni nemá ten projekt bez aktivního zapojení městské policie šanci,“ míní Kubis. Pracovní poměr mu na radnici končí po dvouměsíční výpovědní lhůtě k 31. říjnu. Uvedl, že se vrátí zpět do Sokolova, kde má rodinu, k policejnímu sboru už ale nenastoupí.