Ptát se, jestli s kandidaturou souhlasíte, nebudu, podepsal jste ji, takže musíte. Druhý kandidát Jiří Pospíšil se k tomuto faktu vyjádřil, že neví nakolik má vaši kandidaturu brát vážně, zda to není pouze provokace. Prý na fakultě neučíte, neznáte zdejší poměry a nemáte k ní žádný vztah. Jak vážně tedy svou kandidaturu berete?
Beru ji naprosto vážně. A myslím si, že bych byl lepším děkanem už právě proto, že na fakultu nemám žádné vazby, žádná propojení. Nebude mi tedy dělat žádné problémy fakultu pořádně pročistit a prověřit.

Domníváte se tedy, že Jiří Pospíšil tím, že z této fakulty sám vzešel, může být nějakým způsobem ovlivněný?
Domnívám se, že člověk, za jehož ministrování se schválily zákony, podle nichž se nedá pracovat, nemá na děkanátu fakulty co dělat.

Myslíte si, že vy jste tedy ten pravý?
Dokázal bych si na tomto místě představit povolanější lidi, ale jiný kandidát tu prostě nyní není. Určitě mám velký zájem na tom, aby se věci na plzeňských právech urovnaly. Jako právníka se mě problém palčivě dotýká, protože celá kauza vrhá špatné světlo na všechny právníky v zemi, nejen na ty, kteří vystudovali v Plzni. A jméno všech, kteří na současné aféry doplácejí, by mělo být očištěno, stejně jako jejich čest.

Kdo za vámi s nabídkou na kandidaturu přišel?
Přišli za mnou studenti z plzeňské právnické fakulty a požádali mě o pomoc. Znají můj právnický úsudek z nejrůznějších kauz a věří mé osobě.

Máte vlastní advokátní kancelář, jste po všech stránkách pracovně vytížený člověk. Zvládnete vést fakultu, dokážete si to představit?
Práce mám hodně, to je pravda. Ale už v okamžiku kdy jsem svoji kandidaturu podepsal, jsem věděl, že budu muset něco obětovat a svou dosavadní činnost v advokacii značně omezit. V advokátní kanceláři mám tým schopných lidí. Často jsem si tam vybíral i absolventy z plzeňských práv a mohu za ně dát ruku do ohně. Byli schopní, vzdělaní studenti. Já bych si nikoho špatného nevybral.

Pospíšil bere konkurenta Hrádelu jako provokaci

Rektorem pověřený děkan plzeňských práv Jiří Pospíšil považuje kandidaturu svého konkurenta, právníka Karola Hrádely, za čistou provokaci. Pražský advokát, který je znám z kontroverzních kauz, podle něj nemá k fakultě žádný vztah, a tudíž ani zájem na tom postavit ji znovu na nohy.

„Osobně toho pána neznám a k jeho výrokům na moji osobu se nebudu vyjadřovat. Ať mi uvede, které konkrétní zákony za doby mého ministrování nebyly realizovatelné,“ říká ostře Pospíšil. Podle něj byl Hrádela nominován právě proto, aby podobné výroky uváděl a snažil se tím Pospíšila zdiskreditovat a podlomit jeho pozici.

„Nepopírám, že jsem vyšel z právnické fakulty v Plzni a jsem na to hrdý. Právě proto chci její pověst očistit a učinit tak všechny k tomu potřebné reformní kroky. O vedení fakulty jsem byl rektorem univerzity požádán, nikam jsem se nenutil,“ doplňuje na závěr Pospíšil.