Zpřístupnění přechodu, po němž desítky let marně volali šumavští starostové, milovníci přírody a v posledních letech i šumavský národní park, je konečně povoleno. Musí být ale splněny dvě zásadní podmínky – jednou je rozšíření klidového území v oblasti Poledníku, druhou to, že šumavská populace tetřeva musí čítat minimálně 735 ptáků. I když se je podaří splnit, bude cesta k Modrému sloupu otevřena nejdříve v červenci 2023. Reálné ale podle informací Deníku je, že ještě o rok později.

Kvůli zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup nechal ředitel NPŠ Pavel Hubený zpracovat hodnocení vlivu na ochranu přírody, tzv. EIA. „Nebyla jiná šance, jak se ke zpřístupnění Modrého sloupu legálně dobrat. Verdikt však zněl, že cesta k Modrému sloupu bude mít významný negativní vliv na tetřeva hlušce, proto není možné ji otevřít. Ovšem dále hodnotitelé uvedli, že pokud Správa NP Šumava navrhne dostatečná kompenzační opatření, která by nezhoršovala vývoj populace tetřeva na Šumavě, a tato opatření budou schválena, je možné o otevření cesty v omezeném režimu uvažovat,“ vysvětlil Hubený.

Vedení Správy NP Šumava proto navrhlo několik opatření. Prvním je zvětšení klidového území o 3381 ha v oblasti kolem Poledníku, které se ale podle NPŠ nedotkne existence stávajících turistických cest a cyklotras. Dalšími opatřeními bylo mimo jiné zpřístupnění Luzenského údolí k Modrému sloupu pouze v době od 15. července do 15. listopadu vždy od 10 do 17 hodin, bez možnosti vstupu se psy a jízdy na kolech.

Orgán ochrany přírody, který návrh kompenzačních opatření vyhodnocoval, tedy odbor státní správy NP Šumava, je projednal se všemi dotčenými účastníky řízení. Rozhodl, že první zásadní podmínkou otevření cesty je rozšíření klidového území ke zvýšení životního komfortu tetřeva hlušce, také rysa ostrovida nebo jeřábka lesního. Druhou je dostatečná velikost šumavské populace tetřeva hlušce a prokazatelné zachování nebo zlepšení velikosti jeho populace. Modrý sloup bude možné zpřístupnit, pokud se potvrdí existence více než 735 jedinců tetřeva na území NP Šumava a Bavorský les. Číslo vychází z posledního monitoringu tetřeva z let 2016-2018.

Návrh klidových území je k nahlédnutí zde>>>

Monitoring tetřeva hlušce je naplánován na období nadcházející zimy 2022-2023 a výsledky by měly být známy v průběhu roku 2023. Další podmínkou zpřístupnění je vyhlášení klidových území pro ochranu tetřeva hlušce tak, jak jsou navržena a projednávána už od roku 2019. „To je podmínka, se kterou jsem osobně počítal. Projednávání klidových území a možnost zpřístupnění Modrého sloupu jsou totiž spojené nádoby. A protože už je znám výsledek stanovení kompenzačních opatření k Modrému sloupu, nic nebrání dokončit projednávání klidových území v Radě NP Šumava už letos na podzim,“ řekl Hubený.

„Kdy bude možné Modrý sloup zpřístupnit, nyní nelze říci. Bude záležet na splnění obou zásadních podmínek. Prvním možným termínem je červenec 2023, ale toto datum nelze zaručit,“ doplnil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Vyjádření Svazu šumavských obcí se Deníku zatím nepodařilo získat.