Škola získala povolení školské rady, Rady města Plzně a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k výuce předmětu výtvarná výchova v anglickém jazyce. Výhledově škola plánuje rozšířit bilingvní výuku i na druhý stupeň.

„Jedná se o cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu, při které není kladen důraz na získání nových znalostí v cizím jazyce, ale na získání znalostí v nejazykovém předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žáci si nepřekládají a v angličtině jsou pak schopní i přemýšlet, neučí se jen anglický jazyk, ale učí se v angličtině. Výuka probíhá na základě školního vzdělávacího programu ‚Brána jazyků otevřená‘ a navazuje na celkovou koncepci školy, která podporuje rozšířenou výuku cizích jazyků,“ vysvětlil ředitel 21. ZŠ Plzeň Martin Prokop.

V tomto školním roce jde o dvě první třídy a v dalších letech bude bilingvní výuka navazovat do dalších ročníků. Personální podmínky zvládne škola zajistit z řad vlastních pedagogů prvního stupně a učitelů s aprobací anglického jazyka.