Přísahu všichni složili po měsíčním kurzu ve školním policejním středisku v Domažlicích, kde se například naučili zacházet s pistolí či sebeobraně. „Teď je čeká šestiměsíční základní příprava na jedné ze šesti středních policejních škol v ČR. Poté se k nám ještě na dva měsíce vrátí, aby získali odbornou praxi,“ vysvětlil vedoucí domažlického školního střediska Jaroslav Vlach. Nyní se měsíčně setkají s průměrně 20 až 30 novými uchazeči.

Jednou z přísahajících byla i dvaadvacetiletá Petra Hendrychová, která bude sloužit na Obvodním oddělení v Domažlicích. K práci u policie ji přivedl otec. „Tatínek byl 35 let u policie, loni odešel do důchodu. Dá se říct, že na mě měl veliký vliv. Už na základní škole jsem říkala, že chci být policistkou. Vystudovala jsem sociálně zaměřenou školu a chci se zaměřit hlavně na pomoc druhým lidem,“ sdělila mladá policistka.

Náborová kampaň slaví úspěch

Podle vedoucího personálního odboru správy Západočeského kraje PČR Miloslava Šišky má značný vliv na zájem uchazečů o práci u policie náborová kampaň, která byla zahájena na začátku tohoto roku. „V současné době jsme do služebního poměru od začátku roku přijali 306 policistů,“ sdělil Šiška s tím, že je to o 108 lidí více, než od policie letos odešlo, a dá se to považovat za veliký úspěch.

Stále však západočeští policisté řeší podstav, který byl počátkem roku 526 míst. Toto číslo ve velké míře ovlivnil odchod policistů, který způsobilo zejména přijetí nového služebního zákona (1. 1. 2007) a také převod 245 tabulkových míst na západočeskou správu v souvislosti s reorganizací cizinecké policie. V celé ČR odešlo za loňský rok asi tři tisíce mužů zákona.

Plat se odvíjí od vzdělání a pozice

Policista, který nyní nastoupí do služebního poměru, dostane základní hrubou mzdu 19300 korun. „Tato částka se dále odvíjí na základě dosaženého vzdělání, kvalifikace a pozice,“ sdělil Šiška s tím, že například vysokoškolsky vzdělaní policisté jsou automaticky zařazeni do vyšší platové třídy. Každý zaměstnanec má dále výhody, jako například šest týdnů dovolené, ozdravné pobyty a další sociální a kulturní benefity.

Noví policisté jsou zařazováni pro výkon služebního místa k službě pořádkové, železniční, dopravní nebo cizinecké policie, popřípadě ochranné služby. „K ostatním službám policie, jakou je například služba kriminální policie a vyšetřování a další speciální útvary, se obsazují volná služební místa policisty, kteří splňují minimální dobu trvání služebního poměru a také splňují minimální stupeň vzdělávání pro služební hodnost a tarifní třídu,“ pronesla západočeská policejní mluvčí Jolana Číhová.

Personální oddělení má na starost přes 5000 lidí

Každý zájemce o práci u policie se setkává s personalistou. „Na starost máme 4029 lidí ve služebním poměru a tisíc civilních zaměstnanců, jako jsou programátoři či technici,“ udává Šiška.

Personální oddělení s celkem 46 zaměstnanci pracuje v šesti skupinách. „Nejpočetnější je skupina personalistů, kteří jsou v nejužším kontaktu s policistou. Dále je to skupina specialistů, kterou tvoří právní odborníci, skupina psychologů, poté skupina výběru, jež zajišťuje správný chod náborové kampaně. V neposlední řadě jsou tu dvě administrativní oddělení, a to skupina analytiků a evidence a dále skupina platů a mezd,“ popisuje Šiška.

„Personální oddělení spolupracuje v rámci plnění svých úkolů s českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a s úřadem práce,“ poznamenala Číhová.

Policii ozdraví reforma

Reforma policie, kterou ministr vnitra Ivan Langer označil jako nejpromyšlenější změnu této uniformované složky státu za posledních padesát let, se od ledna začne uplatňovat v praxi. Do konce roku 2012 má být dokončená.

Největší změnou bude zrušení okresních policejních ředitelství v ČR. Místo těch vzniknou dva územní odbory, a to odbor vnější služby a odbor skupiny kriminální policie a vyšetřování. Ty budou také mít své vedoucí. Pozice okresního ředitele, dvou jeho zástupců a dvou velitelů služeb tedy zaniknou. Podle západočeské policejního ředitele Miloslava Maštery se jedná o 88 policejních vedoucích a 12 občanských zaměstnanců. „Část z nich odchází do služebního důchodu, další část přejde na jiné pozice,“ sdělil Maštera s tím, že o práci rozhodně nikdo nepřijde. Změna platu u těchto zaměstnanců má být zanedbatelná nebo žádná.

Výjimku tvoří města Plzeň, Brno a Ostrava, kde zůstanou zachována městská ředitelství.

Obyčejný občan má reformu pocítit větším pocitem bezpečí. „Tím, že dojde ke snížení administrativy, budou policisté trávit více času v ulicích,“ uvádí Maštera. Policisté už totiž nebudou jako doposud zajišťovat dohled na sportovních utkáních nebo jezdit k banálním dopravním nehodám.

V Karlových Varech vyroste nová policejní budova

V Karlových Varech se reforma fyzicky projeví výstavbou budovy nového krajského ředitelství. „Peníze na výstavbu získáme prodejem různých policejních objektů. Bude stát v blízkosti karlovarského krajského úřadu,“ uvedl Maštera.