Nejdříve jsou zájemci o práci pro Evropskou unii pozváni na sérii online testů EPSO, kdy se správná odpověď vybírá z několika nabízených možností. Testovací centra jsou prakticky po celém světě a jedno je i v Praze. Uchazeči řeší dvacet úloh slovního uvažování, kdy během 35 minut mají za úkol určit, které ze čtyř nabízených tvrzení nejpravdivěji interpretuje krátký úvodní text.

Následně během 20 minut vybírají u deseti otázek z pěti nabízených možností v testu číselného uvažování tu, která je správným výsledkem. Tato část testu předpokládá u každé „slovní úlohy“ přesné a rychlé rozpoznání relevantních údajů a krátkou sérii základních matematických operací (procenta, trojčlenka). Třetím typem testu je 10 otázek ab-straktního uvažování.

Testy jsou vyřazovací a jejich výsledky se nezapočítávají do výsledků dalších testů. Pro postup do dalšího kola je stanoven minimální počet bodů (zpravidla 10 správných odpovědí u slovního uvažování a 10 společně z číselného a abstraktního uvažování).

Konkrétní informaci lze najít v oznámení o vyhlášení daného výběrového řízení publikovaného v Úředním věstníku EU. Testy bývají poměrně obtížné a vyžadují přípravu. Česká republika poskytuje pravidelně prostřednictvím Diplomatické akademie zdarma přípravné semináře v angličtině. K dispozici je i sada vzorových otázek v češtině.

Seriál vzniká ve spolupráci s ministerstvy vnitra a zahraničních věcí.

Jak na peníze z fondů EU.Jak na peníze z fondů EU.Zdroj: Deník