Dílčí závěrečný účet, účetní závěrka slovanského obvodu a doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků obvodu. Tato a další témata řešili zastupitelé městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na svém, letos v pořadí druhém, zasedání. Sešli se v nově otevřeném TechToweru.

Druhé letošní jednání zastupitelstva MO Plzeň 2 - Slovany se konalo 4. dubna, a to výjimečně v prostoru TechTower. Areál byl slavnostně otevřený 1. února tohoto roku a je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice. Unikátní prostor nabízí zázemí a kanceláře pro inovativní firmy, technologické nadšence, programátory a začínající podnikatele. Poskytuje také coworkingové prostory, multifunkční sál, unikátní testovací vodní nádrž, jídelnu i SeedUp Space a v neposlední řadě prototypovou dílnu, kde se nápady doslova mění ve skutečnost.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

„Jednání se konalo v zasedací místnosti nesoucí jméno jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob, slavného fyzika Alberta Einsteina. Po hlavním programu následovala prohlídka prostor tohoto výjimečného areálu, které se účastnila polovina zastupitelů našeho obvodu,“ popsal nevšední jednání starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

Jedním z hlavních témat druhého jednání slovanských zastupitelů bylo doplnění plánu investiční výstavby, která je hrazená z rozpočtu obvodu. „Jedná se například o stavbu cyklistické stezky na trase Božkov – Koterov nebo o rekonstrukci stávající kuchyně v 38. MŠ Plzeň, která zde slouží od 60. let“ doplňuje starosta Lumír Aschenbrenner.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Starosta také zastupitelům předložil na stůl Návrh usnesení ve věci stanoviska ke zrušení poboček České pošty, s.p. na území MO Plzeň 2 – Slovany. Ve svém dopise adresovaném 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra Vítu Rakušanovi vyslovil svůj nesouhlas s plánovaným zrušením čtyř poboček České pošty z celkového počtu pěti na území slovanského obvodu.

K datu zpracování článku má vedení obvodu informaci, že nebude uzavřena pošta 9 v Olympii Plzeň na Písecké ulici, pošta 8 v Habrmannově ulici bude rozšířena o 2 přepážky a posílena o 3 pracovníky, pošta 26 ve Skladové ulici bude sloužit pro výdej balíků.