„Zcela samostatnou kapitolou jsou pítka určená k osvěžení kolemjdoucích. Ta jsou pravidelně čištěna a dezinfikována tak, aby byly splněné všechny hygienické normy pro pitnou vodu. Najdete je například ve Chvojkových lomech nebo na křižovatce Slovanské a Liliové ulice,“ říká místostarostka městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Eva Trůková.

Dalšími vodními prvky jsou fontány a jezírka, které plní hned několik funkcí a slouží nejen lidem ale i zvířecím obyvatelům. Primárně hrají estetickou roli, zlepšují vzhled daného místa. Okolí vodních prvků tak poskytuje místo pro relaxaci a uvolnění nejen při pohledu do vodní hladiny, ale i při poslechu dopadající vody ve fontánách. Fontánu můžete vidět před úřadem městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, jezírko ve Chvojkových lomech.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

„V souvislosti s vysokými teplotami, které nás během letních měsíců ve městě doslova rozpalují, navrhlo vedení obvodu zakomponování tzv. mlžítek do veřejného prostoru. Na Slovanech máme tento druh osvěžení již nainstalovaný ve Škoda sport parku, chceme jej doplnit do parku ve Chvojkovo lomech a zvažujeme i další lokality,“ doplňuje starosta Lumír Aschenbrenner.

Vodní prvky jsou obrovským přínosem pro zlepšení klimatu. V současné době čelíme dlouhodobému suchu a extrémně vysokým teplotám, které jsou ještě umocňované městským prostředím, tvořeným převážně zpevněným povrchem. Tyto zpevněné povrchy, silnice, chodníky, stavby, a tak dále, nejsou na rozdíl od zeleně schopné samostatné termoregulace, proto se přes den přehřívají. Vodní prvky spolu s vegetací mají schopnost ochlazovat své okolí díky výparu vody.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Pro ptáky a hmyz znamenají vodní prvky možnost osvěžení. Ve Chvojkových lomech využívají jezírko také obojživelníci, a to jako místo pro rozmnožování a vývoj. Mimo jiné zde najdete ropuchu obecnou a ropuchu zelenou. Populace těchto žab byla již v minulých letech se zájmem sledována návštěvníky tohoto oblíbeného parku a veřejnost kladla důraz na jejich bezpečný vývoj. „Všichni obojživelníci jsou navíc ze zákona chráněni a jejich vývoj nesmí být zásahem člověka ohrožený. Dokud se v jezírku vyvíjeli jedinci obojživelníků, nebylo ho možné vypouštět a čistit. K tomu došlo až po přerodu pulců v žáby, které už pobyt na souši přežijí,“ zdůvodňuje pozdější čištění oblíbené vodní plochy Eva Trůková.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Několikrát týdně probíhá ve Chvojkových lomech také údržba, aby byl zajištěný pořádek. Slovanský obvod proto vyzývá návštěvníky, kteří se stanou svědky znečišťování nebo jiného poškozování veřejného prostoru, mohou kontaktovat městskou policii a pomoci tak udržovat pořádek v našem obvodu. K hlášení konkrétních problémů je možné využít také portál a aplikaci PlzniTo.cz.

„Závěrem je třeba zdůraznit, že ve vodních prvcích je zakázané koupání. Nejsou a nikdy k tomuto účelu nebyly určené,“ dodává místostarostka.