Usnesením Rady městského obvodu Plzeň 2-Slovany č.2/2024 ze dne 16. 1. 2024 bylo schváleno vyhlášení dotačních programů v roce 2024 pro oblast sociální, oblast výchovy, vzdělávání a kultury, oblast bezpečnosti, oblast životního prostředí a oblast sportu. Kompletní informace jsou uvedené na webových stránkách městského obvodu Plzeň 2-Slovany: https://umo2.plzen.eu/urad-asamosprava/urad-mestskehoobvodu/dotace-a-financni-dary/d otace-a-financni-dary.aspx.

Žádosti o dotace včetně příloh se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace zveřejněné na webové stránce https://dotace.plzen.eu, kde je uveden také „Návod pro podání žádosti“. Dotační program pro oblast bezpečnosti podpoří oblast prevence kriminality a protidrogové prevence. Dotační program pro oblast sociální se zaměřuje na činnosti v sociální oblasti. Dotační program v oblasti sportu je určen na podporu subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů na činnosti, a jež svými aktivitami zajišťují aktivní sportovní využití volného času občanů, především dětí a mládeže. Cílem dotačního programu výchovy, vzdělávání a kultury je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže a kulturních akcí. Cílem dotačního programu pro oblast životního prostředí je podpora životního prostředí v MO Plzeň 2- Slovany.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Termín podání žádostí v rámci dotačních programů městského obvodu Plzeň 2-Slovany je od 22. 2. 2024 0:01 hodin do 25. 3. 2024 12:00 hodin. S ohledem na zpracování žádosti a úpravu případných nedostatků doporučujeme podat žádost nejpozději do 18. 3. 2024.